S235JR ile S355jr Karşılaştırması

S235JR ile S355jr Karşılaştırması

S235JR ve S355JR, yapısal çeliklerde kullanılan iki yaygın çelik türüdür. İkisi de düşük alaşımlı karbon çeliğidir, ancak mekanik özellikleri ve uygulamaları açısından bazı önemli farklılıklara sahiptirler.

Mekanik Özellikler:

Özellik S235JR S355JR
Akma Dayanımı (MPa) 235 355
Çekme Mukavemeti (MPa) 360-510 470-630
Uzama (%) 18 16
Brinell Sertliği (HB) 100-154 146-187

Gördüğünüz gibi, S355JR çeliği, S235JR’ye kıyasla önemli ölçüde daha yüksek akma dayanımı ve çekme mukavemetine sahiptir. Bu da S355JR’yi daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Uygulamalar:

 • S235JR: Binalar, köprüler, gemiler ve makine imalatı gibi genel yapısal uygulamalar için kullanılır.
 • S355JR: Daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için kullanılır. Bunlara yüksek binalar, kuleler, vinçler, basınç kapları ve boru hatları dahildir.

Diğer Farklılıklar:

 • Kimyasal Bileşim: S355JR çeliği, S235JR’ye kıyasla biraz daha fazla karbon ve manganez içerir. Bu, S355JR’nin daha yüksek mukavemetine katkıda bulunur.
 • Kaynaklanabilirlik: S355JR çeliği, S235JR’ye kıyasla daha zor kaynaklanabilir. Bu nedenle, kaynaklı yapı uygulamalarında S235JR tercih edilebilir.
 • Fiyat: S355JR çeliği, S235JR’den daha pahalıdır.

Hangi Çelik Daha İyi?

Hangi çeliğin sizin için daha iyi olduğu, projenizin özel gereksinimlerine bağlıdır. Daha düşük mukavemetli ve daha kolay kaynaklanabilir bir çelik arıyorsanız, S235JR iyi bir seçim olabilir. Daha yüksek mukavemetli ve daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip bir çelik arıyorsanız, S355JR daha iyi bir seçim olabilir.

Seçim yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Yapının maruz kalacağı yükler
 • Yapının istenen ömrü
 • Kaynak gereksinimleri
 • Bütçe

Doğru çeliği seçmek önemlidir, çünkü bu, yapının güvenliği ve performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Mekanik Özellikler:

 • Akma Dayanımı: En önemli fark budur. S355JR’nin minimum akma dayanımı 355 MPa, S235JR’nin ise minimum akma dayanımı 235 MPa‘dır. Bu, S355JR’nin daha fazla yüke dayanabileceği ve şeklini koruyabileceği anlamına gelir.
 • Çekme Mukavemeti: S355JR’nin minimum çekme mukavemeti 470-630 MPa iken, S235JR’nin minimum çekme mukavemeti 360-510 MPa‘dır. Bu da S355JR’nin kopmadan önce daha fazla gerilmeye dayanabileceği anlamına gelir.
 • Uzama: S235JR, S355JR’ye kıyasla daha fazla uzamaya sahiptir.
 • Brinell Sertliği: S355JR, S235JR’ye kıyasla daha serttir.

Kullanım Alanları:

 • S355JR: Daha yüksek mukavemet gerektiren yapılarda kullanılır, örneğin;
  • Köprüler
  • Binalar
  • Vinçler
  • Basınçlı kaplar
  • Boru hatları
 • S235JR: Daha az mukavemet gerektiren yapılarda kullanılır, örneğin;
  • Binalar
  • Hangarlar
  • Kulübeler
  • Makineler

Diğer Farklılıklar:

 • Kimyasal Bileşim: S355JR, S235JR’ye kıyasla biraz daha fazla mangan ve molibden içerebilir.
 • Kaynaklanabilirlik: S355JR, S235JR’ye kıyasla daha zor kaynaklanabilir.
 • Fiyat: S355JR, S235JR’den daha pahalıdır.

Özet:

S235JR ve S355JR, yapısal uygulamalarda kullanılan iki yaygın çelik türüdür. S355JR, daha yüksek mukavemet ve daha iyi kaynaklanabilirlik sunar, ancak daha pahalıdır. S235JR ise daha az mukavemetlidir ve kaynaklanması daha kolaydır, bu da onu daha az talepkar uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Hangi çeliğin sizin için uygun olduğuna karar verirken, projenizin özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmanız önemlidir.

S235JR Çelik Özellikleri
S235JR Çelik Özellikleri

S235JR Çelik Özellikleri

S235JR, alaşımsız yapısal çeliklerin bir türüdür ve EN 10025 standardı ile tanımlanır.

İsimdeki harfler ve rakamlar şunları ifade eder:

 • S: Yapısal çelik anlamına gelir.
 • 235: Minimum akma dayanımını (MPa cinsinden) gösterir. Bu durumda, çelik en az 235 MPa’lık bir gerilmeye maruz kaldığında akmaya başlayacaktır.
 • JR: Çeliğin darbe tokluğuna ve oda sıcaklığında 27 Joule’de Charpy V-çentik darbe testinden geçtiğine ilişkin bir göstergedir.

S235JR çeliğin diğer önemli özellikleri şunlardır:

 • Çekme dayanımı: 360-510 MPa
 • Uzama: %18
 • Brinell sertliği: 100-154 HB
 • Yoğunluk: 7.85 g/cm³
 • Isıl işleme uygundur: Hayır
 • Kaynaklanabilirlik: İyi
 • İşlenebilirlik: İyi

S235JR çeliğin başlıca kullanım alanları şunlardır:

 • Binalar
 • Köprüler
 • Gemiler
 • Makineler
 • Boru hatları
 • Basınç kapları
 • Tarım ekipmanları
 • Vagonlar

S235JR çeliği tercih etmenin nedenleri:

 • Düşük maliyetlidir.
 • İyi kaynaklanabilirliğe sahiptir.
 • İşlenmesi kolaydır.
 • İyi tokluğa sahiptir.
 • Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Ancak S235JR çeliğin bazı dezavantajları da vardır:

 • S355JR gibi daha yüksek mukavemetli çeliklere kıyasla daha düşük mukavemete sahiptir.
 • Daha düşük aşınma direncine sahiptir.
 • Daha düşük korozyon direncine sahiptir.

Genel olarak, S235JR çeliği, düşük maliyetli, iyi kaynaklanabilir ve işlenebilir, iyi tokluğa sahip ve çok yönlü bir yapısal çeliktir. Ancak daha yüksek mukavemet, aşınma direnci veya korozyon direnci gerektiren uygulamalar için uygun değildir.

S355JR Çelik Özellikleri
S355JR Çelik Özellikleri

S355JR Çelik Özellikleri

S355JR, Avrupa standardı EN 10025-2‘ye göre tanımlanmış, düşük alaşımlı yapısal çelik türüdür. “S”, yapısal anlamına gelen “Structural” kelimesinden gelir. 355 sayısı, minimum akma dayanımını MPa cinsinden (Mega Pascal) gösterir. J harfi, oda sıcaklığında en az 27 Joule darbe enerjisine sahip olduğunu gösterir. R ise oda sıcaklığında test edildiğini (Room temperature) ifade eder.

S355JR çeliğin bazı önemli özellikleri şunlardır:

Mekanik Özellikler:

 • Minimum akma dayanımı: 355 MPa
 • Minimum çekme dayanımı: 470 MPa
 • Uzama: %16
 • Brinell sertliği: 146-187 HB
 • Darbe enerjisi (20°C’de): 27 Joule

Kimyasal Bileşim:

 • Karbon: %0.16 – %0.24
 • Manganez: %0.40 – %0.60
 • Silisyum: %0.15 – %0.50
 • Bakır: %0.50 (maksimum)
 • Krom: %0.15 (maksimum)
 • Nikel: %0.40 (maksimum)
 • Molibden: %0.06 (maksimum)
 • Vanadium: %0.10 (maksimum)

Diğer Özellikler:

 • İyi kaynaklanabilirlik
 • Soğuk şekillendirmeye uygundur
 • Boyanabilir ve kaplanabilir
 • Daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi

Kullanım Alanları:

 • Binalar
 • Köprüler
 • Gemiler
 • Makine imalatı
 • Basınç kapları
 • Boru hatları
 • Vinçler
 • Kuleler
 • Daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi gerektiren diğer yapılar

S355JR çeliği, daha düşük mukavemetli S235JR çelikten daha pahalıdır.

S355JR çelik seçerken:

 • Yapının maruz kalacağı yükleri
 • Yapının istenen ömrünü
 • Kaynak gereksinimlerini
 • Bütçeyi

göz önünde bulundurmak önemlidir.

Doğru çeliği seçmek, yapının güvenliği ve performansı için çok önemlidir.

ST37 ve ST52 Çeliklerinin Karşılaştırması

ST37 ve ST52, yapısal çeliklerde yaygın olarak kullanılan iki düşük alaşımlı karbon çeliği türüdür. Her ikisi de EN 10025 standardına göre tanımlanır ve birçok benzerliğe sahip olsalar da, mekanik özellikleri ve uygulamaları açısından bazı önemli farklılıklar gösterirler.

Mekanik Özellikler:

Özellik ST37 ST52
Minimum Akma Dayanımı (MPa) 370 520
Minimum Çekme Dayanımı (MPa) 500 630
Uzama (%) 18 16
Brinell Sertliği (HB) 100-130 130-160
Darbe Enerjisi (20°C’de) (Joule) 27 27

Gördüğünüz gibi, ST52 çeliği, ST37’ye kıyasla önemli ölçüde daha yüksek akma dayanımı ve çekme mukavemetine sahiptir. Bu da ST52’yi daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Kimyasal Bileşim:

Her iki çelik de benzer kimyasal bileşime sahiptir, ancak ST52 çeliği, ST37’ye kıyasla biraz daha fazla karbon ve manganez içerir. Bu, ST52’nin daha yüksek mukavemetine katkıda bulunur.

Uygulamalar:

 • ST37: Binalar, köprüler, gemi gövdeleri ve genel makine imalatı gibi genel yapısal uygulamalar için kullanılır.
 • ST52: Daha yüksek mukavemet ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için kullanılır. Bunlara yüksek binalar, kuleler, vinçler, basınç kapları ve boru hatları dahildir.

Diğer Farklılıklar:

 • Kaynaklanabilirlik: ST37 çeliği, ST52’ye kıyasla daha kolay kaynaklanabilir.
 • Fiyat: ST52 çeliği, ST37’den daha pahalıdır.

Hangi Çelik Daha İyi?

Hangi çeliğin sizin için daha iyi olduğu, projenizin özel gereksinimlerine bağlıdır. Daha düşük mukavemetli ve daha kolay kaynaklanabilir bir çelik arıyorsanız, ST37 iyi bir seçim olabilir. Daha yüksek mukavemetli ve daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip bir çelik arıyorsanız, ST52 daha iyi bir seçim olabilir.

Seçim yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Yapının maruz kalacağı yükler
 • Yapının istenen ömrü
 • Kaynak gereksinimleri
 • Bütçe

Doğru çeliği seçmek önemlidir, çünkü bu, yapının güvenliği ve performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

“S355jr: S235jr’den Daha Kuvvetli, Daha Hafifçe ve Daha Dayanıklı!”

S355JR ila S235JR, çeşitli uygulamalarda kullanılan iki değişik çelik sınıfıdır. Her iki derslik da bir demir ve karbon kombinasyonundan yapılır, sadece aralarındaki temel fark, mevcut karbon miktarıdır. S355JR sınıfı, S235JR sınıfından daha iyi güç ve sertlik özellikleri elde eden daha yüksek oranda karbon ihtiva eder. S355JR kalitesi ek olarak korozyona ve aşınmaya karşı S235JR sınıfına gore daha dayanıklıdır. Her iki kalite de inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır, sadece S355JR kalitesi daha fazlaca yapısal uygulamalar için kullanılmaktadır.

Projeniz için doğru çeliği seçmeye erişince, arasındaki maliyet farklarını dikkate almak önemlidir. S355jr’den S235JR’ye çelik. Bu çeliklerin her ikisi de inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır sadece değişik özelliklere ve maliyetlere haizdir. Bu iki çelik arasındaki farkları bilmek, projeniz için doğru çeliği seçerken bilgili bir karar vermenize destek olabilir.

S355jr, S235JR’den daha yüksek kaliteli bir çeliktir ve tipik olarak daha yüksek direnme ve dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Ek olarak daha yüksek karbon içeriğine haiz olduğu ve daha çok işlem gerektirdiği için S235JR’den daha pahalıdır. S355jr çoğu zaman köprülerin, binaların ve yüksek seviyede dayanıklılık ve dayanıklılık gerektiren öteki yapıların yapımında kullanılır.

S235JR, S355jr’den daha düşük kaliteli bir çeliktir ve çoğu zaman daha azca güç ve dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Ek olarak daha düşük karbon içeriğine haiz olduğu ve daha azca işlem gerektirdiği için S355jr’den daha ucuzdur. S235JR, çoğu zaman çitler ve barakalar şeklinde daha ufak yapıların yapımında ve belirli ürünlerin imalatında kullanılır.

Projeniz için doğru çeliği seçerken, S355jr ve S235JR çelik arasındaki maliyet farklarını dikkate almak önemlidir. Bu iki çelik arasındaki farkları bilmek, projeniz için doğru çeliği seçerken bilgili bir karar vermenize destek olabilir. Doğru çelik ile projenizin uzun ömürlü olmasını ve yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilirsiniz.

Çeliğin korozyon direnci, bir proje için bir araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Çelik, mukavemeti ve dayanıklılığı sebebiyle birçok uygulama için popüler bir seçimdir, sadece bununla birlikte korozyona karşı da hassastır. İki popüler çelik türü olan S355JR ve S235JR, inşaat ve mühendislik projelerinde çoğunlukla kullanılmaktadır. Bu yazımızda bu iki çeliğin korozyon direncini inceleyeceğiz ve projelerde kullanımlarına yönelik çıkarımlarını tartışacağız.

S355JR Nedir?

S355JR, inşaat ve mühendislik projelerinde çoğunlukla kullanılan düşük alaşımlı bir çeliktir. S235JR’den daha yüksek akma mukavemetine haizdir, bu da onu yüksek direnme gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Ek olarak S235JR’den daha yüksek korozyon direncine haizdir, bu da onu korozyon direnci gerektiren projeler için daha iyi bir seçim haline getirir.

S235JR, inşaat ve mühendislik projelerinde çoğunlukla kullanılan bir karbon çeliğidir. S355JR’den daha düşük akma mukavemetine haizdir, bu da onu yüksek direnme gerektiren uygulamalar için daha azca uygun hale getirir. Bununla beraber, S355JR’den daha yüksek bir korozyon direncine haizdir, bu da onu korozyon direnci gerektiren projeler için daha iyi bir seçim haline getirir.

Hem S355JR hem de S235JR iyi korozyon direncine haizdir, sadece S235JR, S355JR’den daha yüksek korozyon direncine haizdir. Bu, S235JR’nin korozyon direnci gerektiren projeler için daha iyi bir seçim olduğu anlamına gelir. Sadece S355JR, yüksek dayanım gerektiren projeler için daha iyi bir seçimdir.

Bir proje için çelik seçerken, malzemenin korozyon direncini dikkate almak önemlidir. S355JR ve S235JR, inşaat ve mühendislik projeleri için popüler seçeneklerdir, sadece değişik korozyon direnci seviyelerine sahiptirler. S235JR, S355JR’den daha yüksek korozyon direncine haizdir, bu da onu korozyon direnci gerektiren projeler için daha iyi bir seçim haline getirir. Sadece S355JR, yüksek dayanım gerektiren projeler için daha iyi bir seçimdir.

Çeliğin korozyon direnci, bir proje için bir araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. S355JR ve S235JR, inşaat ve mühendislik projeleri için popüler seçeneklerdir, sadece değişik korozyon direnci seviyelerine sahiptirler. Bu iki çelik arasındaki farkları anlayarak, projeniz için hangi malzemenin en uygun olduğu mevzusunda bilgili bir karar verebilirsiniz. Doğru araç-gereç seçimi ile projenizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

S235JR ve S355JR Kimyasal Bileşimi

Çeliğin kimyasal bileşimi, özelliklerini ve performansını belirlemede mühim bir faktördür. Çelik, demir ve öteki elementlerin bir alaşımıdır ve çeliğin kimyasal bileşimi, çeliğin derecesine ve türüne bağlı olarak değişebilir. En yaygın kullanılan çelik kalitelerinden ikisi S355JR ve S235JR’dir.

S355JR, minimum akma dayanımı 355 N/mm² olan yapısal derslik bir çeliktir. %0,24 karbon, %1,60 mangan, %0,55 silikon, %0,03 fosfor, %0,025 kükürt, %0,012 azot, %0,47 alüminyum, %0,20 krom, %0,45 bakır, %0,06 alaşımsız yapı çeliğidir. vanadyum, %0,07 niyobyum ve %0,009 titanyum.

S235JR, minimum akma dayanımı 235 N/mm² olan alaşımsız bir yapı çeliğidir. %0,17 karbon, %1,40 manganez, %0,55 silikon, %0,03 fosfor, %0,025 kükürt, %0,012 azot, %0,60 alüminyum, %0,20 krom, %0,45 bakır, %0,06 vanadyum, %0,07 niyobyum ve %0,009 titanyum.

Bu iki çelik sınıfının kimyasal bileşimi oldukça benzerdir, sadece özellikleri ve performansları arasındaki fark önemlidir. S355JR, minimum akma dayanımı 355 N/mm² olan daha yüksek dayanımlı bir çeliktir, S235JR ise minimum akma dayanımı 235 N/mm² olan daha düşük dayanımlı bir çeliktir. Mukavemetteki bu fark, S355JR’nin inşaat ve mühendislik projeleri şeklinde daha yüksek direnme gerektiren uygulamalar için daha uygun olduğu anlamına gelir.

Çeliğin kimyasal bileşimi, özelliklerini ve performansını belirlemede mühim bir faktördür. S355JR ve S235JR, en yaygın kullanılan çelik sınıflarından ikisidir ve kimyasal bileşimleri oldukça benzerdir. Bununla beraber, özellikleri ve performansları arasındaki fark önemlidir; S355JR, minimum akma dayanımı 355 N/mm² olan daha yüksek dayanımlı bir çelikken S235JR, minimum akma dayanımı 235 N/mm² olan daha düşük dirençli bir çeliktir. Çeliğin kimyasal bileşimini idrak etmek, projeniz için doğru seçimi yapmanıza destek olabilir.

Bir proje için doğru malzemeyi seçmek söz mevzusu olduğunda, malzemenin mekanik özelliklerini dikkate almak önemlidir. İnşaat sektöründe en fazlaca kullanılan malzemelerden ikisi S355JR ve S235JR çelik. Bu malzemelerin her ikisi de, onları değişik uygulamalar için uygun hale getiren kendi benzersiz özelliklerine haizdir.

S355JR, mühendislik ve inşaat uygulamalarında yaygın olarak kullanılan, düşük alaşımlı, yüksek mukavemetli bir yapı çeliğidir. Muhteşem kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerine haizdir ve iyi bir direnme ve tokluk sunar. Ek olarak, S235JR’den daha yüksek akma dayanımına haizdir, bu da onu yüksek güç-ağırlık oranları gerektiren uygulamalar için ideal kılar.

S235JR, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan alaşımsız bir yapı çeliğidir. İyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerine haizdir ve iyi direnme ve tokluk sunar. Ek olarak S355JR’den daha düşük akma dayanımına haizdir, bu da onu daha düşük güç-ağırlık oranları gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.

S355JR ve S235JR çeliğin mekanik özelliklerini karşılaştırırken, malzemenin kullanılacağı uygulamanın dikkate alınması önemlidir. S355JR, yüksek mukavemet-ağırlık oranları gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçimken S235JR, daha düşük mukavemet-ağırlık oranları gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçimdir. Her iki araç-gereç de muhteşem kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleri sunarak onları fazlaca çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

Yapı Çelikleri

Yapı çeliği söz mevzusu olduğunda, en yaygın kullanılan kalitelerden ikisi S355JR ila S235JR’dir. Bu kalitelerin her ikisi de inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve onları değişik uygulamalar için ideal kılan bazı belirgin farklılıkları vardır.

Bu iki derslik arasındaki ilk fark, kimyasal bileşimlerindedir. S355JR, S235JR’den daha yüksek akma mukavemetine haiz düşük karbonlu bir çeliktir. Bu, eğilmeye ve burkulmaya karşı daha dayanıklı olduğu anlamına gelir ve bu da onu yapısal uygulamalar için ideal hale getirir. Öte taraftan S235JR, daha düşük akma mukavemetine haiz yüksek karbonlu bir çeliktir ve bu da onu daha çok esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Bu iki derslik arasındaki ikinci fark, mekanik özelliklerindedir. S355JR S235JR’den daha yüksek çekme dayanımına haizdir, bu da onu daha çok güç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Ek olarak, deformasyona karşı daha dirençli hale getiren daha yüksek bir akma dayanımına haizdir. Öte taraftan, S235JR daha düşük bir çekme dayanımına ve daha düşük bir akma dayanımına haizdir, bu da onu daha çok esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Bu iki derslik arasındaki üçüncü fark, kaynaklanabilirliklerindedir. S355JR, S235JR’den daha çok kaynak yapılabilir, bu da iki parça çeliğin birleştirilmesini kolaylaştırır. Bu, köprüler ve binalar şeklinde kaynak gerektiren uygulamalar için idealdir. Öte taraftan, S235JR daha azca kaynaklanabilir olduğundan kaynak gerektirmeyen uygulamalar için daha uygundur.

Bunlar arasındaki yapısal farklılıklardan yalnız birkaçı. S355JR’den S235JR’ye çelik. Bu sınıfların her ikisi de inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve her birinin, onları değişik uygulamalar için ideal kılan kendine özgü özellikleri vardır. İster kuvvetli ve deformasyona dirençli bir çelik kalitesi, ister daha esnek ve kaynaklanabilir bir çelik kalitesi arıyor olun, bu iki kalite muhteşem çözümü sağlayabilir.

S235JR, S355JR, ST37, ST52, ST44, SAC, çelik, sac özellikleri, çelik kimyasal özellikleri, karşılaştırması, istanbul, depo, rulo, plaka, Fiyatı