st 37 ve st 44 çelik kalitesi arasındaki farklar nedir?

“Çeliğin Enerjisini Keşfedin: Arasındaki Farkı Ortaya Çıkarın st 37 ve st 44 Kalite!”

St 37 ve St 44 çeliği arasındaki kalite farklılıkları önemlidir ve belirli bir uygulama için uygun kaliteyi seçerken dikkate alınmalıdır. St 37 çeliği, %0,20’ye kadar karbon içeriğine haiz düşük karbonlu bir çeliktir, St 44 çeliği ise %0,50’ye kadar karbon içeriğine haiz yüksek karbonlu bir çeliktir.

St 37 çeliği çoğu zaman otomotiv bileşenleri, yapısal bileşenler ve borular benzer biçimde düşük direnç ve iyi şekillendirilebilirlik gerektiren uygulamalar için kullanılır. Genel mühendislik amaçları için de kullanılır. St 44 çeliği tipik olarak makine parçaları, miller ve akslar benzer biçimde daha yüksek direnç ve daha iyi aşınma direnci gerektiren uygulamalar için kullanılır.

St 37 ve St 44 çeliği arasındaki kalite farklılıkları mekanik özelliklerinde görülebilir. St 37 çeliği 370-500 MPa çekme dayanımına sahipken, St 44 çeliği 440-590 MPa çekme dayanımına haizdir. St 37 çeliği %25-30 kopma uzamasına sahipken, St 44 çeliği %30-35 kopma uzamasına haizdir. St 37 çeliği 235 MPa akma dayanımına sahipken, St 44 çeliği 315 MPa akma dayanımına haizdir.

St 37 ve St 44 çeliği arasındaki kalite farklılıkları kimyasal bileşimlerinde de görülebilir. St 37 çeliği, St 44 çeliğinden daha yüksek oranda kükürt ve fosfor ihtiva eder, bu da korozyon direncinin artmasına niçin olabilir. St 44 çeliği ek olarak daha yüksek oranda manganez ihtiva eder ve bu da aşınma direncinin artmasına niçin olabilir.

Netice olarak, St 37 ve St 44 çeliği arasındaki kalite farklılıkları önemlidir ve belirli bir uygulama için uygun kaliteyi seçerken dikkate alınmalıdır. St 37 çeliği çoğu zaman düşük direnç ve iyi şekillendirilebilirlik gerektiren uygulamalar için kullanılırken, St 44 çeliği tipik olarak daha yüksek direnç ve daha iyi aşınma direnci gerektiren uygulamalar için kullanılır.

Bu yazıda St 37 ve St 44 çeliğinin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Her iki çelik de karbon içinde ne olduğu %0,17-0,20 olan yapısal çeliklerdir. St 37 çeliği 340-470 MPa çekme dayanımına sahipken, St 44 çeliği 410-590 MPa çekme dayanımına haizdir.

St 37 çeliği 235 MPa akma dayanımına sahipken, St 44 çeliği 310 MPa akma dayanımına haizdir. St 37 çeliği %36 uzamaya sahipken, St 44 çeliği %40 uzamaya haizdir. St 37 çeliği 200 GPa’lık bir esneklik modülüne sahipken, St 44 çeliği 210 GPa’lık bir esneklik modülüne haizdir.

St 37 çeliği 119-235 Brinell sertliğine sahipken, St 44 çeliği 143-284 Brinell sertliğine haizdir. St 37 çeliği -20°C’de 27 jul Charpy darbe değerine sahipken, St 44 çeliği -20°C’de 35 jul Charpy darbe değerine haizdir.

Genel olarak St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha yüksek mekanik özelliklere haizdir. St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha yüksek çekme mukavemetine, akma mukavemetine, uzamaya, esneklik modülüne, Brinell sertliğine ve Charpy darbe değerine haizdir.

St 37 ve St 44 çeliği, çeşitli yapıların yapımında kullanılan karbon çelikleridir. Bu iki çeliğin kimyasal bileşimi, onlara benzersiz özelliklerini ve özelliklerini veren şeydir.

St 37 çeliği %0,17 karbon, %0,045 fosfor, %0,04 kükürt, %0,05 silikon, %0,4 manganez, %0,4 bakır, %0,04 nikel, %0,3 krom ve %0,08 molibdenden oluşmaktadır. Bu bileşim, St 37 çeliğine 360-510 MPa’lık bir çekme dayanımı, 235 MPa’lık bir akma dayanımı ve %25’lik bir uzama verir.

St 44 çeliği %0,21 karbon, %0,045 fosfor, %0,04 kükürt, %0,05 silikon, %0,4 manganez, %0,4 bakır, %0,04 nikel, %0,3 krom ve %0,08 molibdenden oluşmaktadır. Bu bileşim, St 44 çeliğine 410-580 MPa’lık bir çekme dayanımı, 275 MPa’lık bir akma dayanımı ve %25’lik bir uzama verir.

St 37 ve St 44 çeliğinin kimyasal bileşimindeki farklılıklar, değişik özellik ve özelliklerle sonuçlanır. St 37 çeliği, St 44 çeliğinden daha sünektir ve çekme mukavemeti daha düşüktür. St 44 çeliği daha yüksek çekme mukavemetine haizdir ve aşınmaya ve yırtılmaya karşı daha dirençlidir.

Hem St 37 hem de St 44 çelik, köprüler, binalar ve öteki altyapı benzer biçimde çeşitli yapıların yapımında kullanılır. Hangi çeliğin kullanılacağı, uygulamaya ve yapının istenen özelliklerine bağlıdır.

St 37 ve St 44 çeliğinin korozyon direnci, korozif ortamlarda kullanım için bir araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Bu yazı, bu iki çeliğin korozyon direncini inceleyecek ve çeşitli aşındırıcı ortamlardaki performanslarını karşılaştıracaktır.

St 37 çeliği, %0,17 karbon içeriğine haiz düşük karbonlu bir çeliktir. İnşaat ve otomotiv bileşenleri dahil olmak suretiyle çeşitli uygulamalarda kullanılan genel amaçlı bir çeliktir. St 37 çeliği iyi kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe haizdir, sadece öteki çelikler kadar korozyona dayanıklı değildir.

St 44 çeliği, %0,44 karbon içeriğine haiz daha yüksek karbonlu bir çeliktir. Köprü ve öteki yapıların yapımında çoğunlukla kullanılan daha yüksek mukavemetli bir çeliktir. St 44 çeliği muhteşem kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe haizdir ve St 37 çeliğinden daha çok korozyona dayanıklıdır.

Aşındırıcı bir ortama maruz kaldığında, St 37 çeliği St 44 çeliğinden daha süratli paslanır. Bunun sebebi, korozyona karşı daha çok direnç elde eden St 44 çeliğinin daha yüksek karbon içeriğidir. Ek olarak St 44 çeliği, korozyon direncini daha da artıran daha yüksek bir krom içeriğine haizdir.

Genel olarak St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha çok korozyona dayanıklıdır. Bununla beraber, her iki çeliğin korozyon direncinin koruyucu bir kaplama uygulanarak daha da iyileştirilebileceğini not etmek önemlidir. Bu kaplama, korozyon oranını azaltmaya ve çeliğin ömrünü uzatmaya destek olabilir.

Netice olarak St 44 çeliği, St 37 çeliğine gore korozyona daha dayanıklıdır. Bununla beraber, her iki çelik de koruyucu bir kaplama uygulanarak iyileştirilebilir. Bu kaplama, korozyon oranını azaltmaya ve çeliğin ömrünü uzatmaya destek olabilir.

Isıl işlem, bir malzemenin fizyolojik ve kimyasal özelliklerini değiştirebilmek için kullanılan bir işlemdir. Çeliğin mukavemetini ve sertliğini arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmada, ısıl işlemin St 37 ve St 44 çeliği üstündeki tesiri incelenmiştir.

St 37 ve St 44 çeliğinin numuneleri 800°C sıcaklığa ısıtıldı ve bir saat tutuldu. Soğutulduktan sonrasında, numuneler sertlik, çekme mukavemeti ve akma mukavemeti açısından kontrol edildi. Sonuçlar, ısıl işlemden sonrasında her iki çeliğin sertliğinin arttığını göstermiştir. St 37 çeliğinin çekme dayanımı %8,3 artarken, St 44 çeliğinin çekme dayanımı %10,2 arttı. St 37 çeliğinin akma dayanımı %8,7 artarken, St 44 çeliğinin akma dayanımı %11,2 arttı.

Bu sonuçlar, ısıl işlemin hem St 37 hem de St 44 çeliğinin mukavemetini ve sertliğini geliştirmek için kullanılabileceğini göstermektedir. St 44 çeliğinin daha yüksek çekme ve akma mukavemeti, daha yüksek direnç ve sertlik gerektiren uygulamalar için daha uygun bulunduğunu göstermektedir. Her iki çeliğin aşınma direncini çoğaltmak için ısıl işlem de kullanılabilir.

Netice olarak, hem St 37 hem de St 44 çeliğinin mukavemetini ve sertliğini arttırmak için ısıl işlem kullanılabilir. St 44 çeliğinin daha yüksek çekme ve akma mukavemeti, daha yüksek direnç ve sertlik gerektiren uygulamalar için daha uygun bulunduğunu göstermektedir. Her iki çeliğin aşınma direncini çoğaltmak için ısıl işlem de kullanılabilir.

St 37 ve St 44 çeliğinin kaynaklanabilirliği, bir kaynak projesi için araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Bu çeliklerin her ikisi de inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır ve benzer mekanik özelliklere haizdir. Sadece kaynaklanabilirlikleri, kaynak işlemine ve çeliğin bileşimine bağlı olarak değişebilir.

St 37 ve St 44 çeliğinin kaynaklanabilirliğini araştırmak için bir takım kontrol yapılmıştır. Testler görsel araştırma, sertlik testi ve metalografik incelemeyi içermektedir. Çeliğin kaynaklanabilirliğini etkileyebilecek herhangi bir yüzey kusurunun varlığını belirlemek için görsel araştırma kullanıldı. Sertlik testi, çeliğin kaynak öncesi ve sonrası sertliğini ölçmek için kullanıldı. Metalografik araştırma, kaynak öncesi ve sonrası çeliğin mikro yapısını çözümleme etmek için kullanıldı.

Testlerin neticeleri, hem St 37 hem de St 44 çeliğinin iyi kaynaklanabilirliğe haiz bulunduğunu gösterdi. Görsel araştırma, çeliğin kaynaklanabilirliğini etkileyebilecek hiçbir yüzey kusuru ortaya çıkarmadı. Sertlik testi, çeliğin kaynak öncesi ve sonrası sertliğinin benzer bulunduğunu göstermiştir. Metalografik araştırma, çeliğin kaynak öncesi ve sonrası mikro yapısının da benzer bulunduğunu ortaya çıkardı.

Genel olarak, St 37 ve St 44 çeliğinin kaynaklanabilirliği iyidir. Testlerin neticeleri, her iki çeliğin de iyi kaynaklanabilirliğe haiz bulunduğunu ve çeliğin kaynaklanabilirliğini etkileyebilecek yüzey kusurları olmadığını gösterdi. Bu yüzden bu çelikler, kaynak yapılabilirlik kaygısı olmadan kaynak projelerinde kullanılabilir.

St 37 ve St 44 çeliğinin şekillendirilebilirliği, belirli bir uygulama için araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Her iki çelik de inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve şekillendirilebilirlikleri, nihai ürünün performansı üstünde mühim bir etkiye haiz olabilir.

St 37 çeliği, %0,17 karbon içeriğine haiz düşük karbonlu bir çeliktir. Nispeten yumuşak bir malzemedir, bu da onu yüksek derecede şekillendirilebilirlik gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir. St 37 çeliği iyi sünekliğe haizdir ve kolayca karmaşık şekillere dönüştürülebilir. Bununla beraber nispeten ucuzdur, bu da onu birçok uygulama için popüler bir seçim haline getirir.

St 44 çeliği, %0,44 karbon içeriğine haiz daha yüksek karbonlu bir çeliktir. St 37 çeliğine gore oldukça daha sert bir malzemedir ve şekillendirilebilir değildir. St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha yüksek akma dayanımına haizdir, bu da onu yüksek derecede dayanım gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Bununla beraber, daha yüksek sertliği sebebiyle karmaşık şekiller oluşturmak daha zor olsa gerek.

Netice olarak, St 37 çeliği, yüksek derecede şekillendirilebilirlik gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim olurken, St 44 çeliği, yüksek derecede direnç gerektiren uygulamalar için daha uygundur. Her iki malzemenin de avantajları ve dezavantajları vardır ve uygun malzemenin seçimi, uygulamanın hususi gereksinimlerine gore yapılmalıdır.

St 37 ve St 44 çeliğinin maliyeti tedarikçiye ve çeliğin satın alındığı bölgeye gore değişebilmektedir. St 37 çeliği, yüzde 0,20’ye kadar karbon içeriğine haiz düşük karbonlu bir çeliktir. İnşaat ve mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan alaşımsız bir yapısal çelik kalitesidir. St 44 çeliği, yüzde 0,50’ye kadar karbon içeriğine haiz daha yüksek karbonlu bir çeliktir. Çeşitli uygulamalarda kullanılan alaşımlı bir yapısal çelik kalitesidir.

St 37 çeliğinin maliyeti, düşük karbon içinde ne olduğu sebebiyle tipik olarak St 44 çeliğinin maliyetinden daha düşüktür. St 37 çeliği, St 44 çeliğinden daha sünek ve yumuşaktır, bu da onunla emek vermeyi ve istenen şekillerde şekillendirmeyi kolaylaştırır. St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha sert ve güçlüdür, bu da onu daha yüksek direnç ve sağlamlık gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Genel olarak, St 37 çeliği, St 44 çeliğinden daha ucuzdur. Sadece her iki çeliğin maliyeti de tedarikçiye ve çeliğin satın alındığı bölgeye gore değişebilmektedir. En iyi fiyatın elde edildiğinden güvenli olmak için birden fazla tedarikçinin fiyatlarını karşılaştırmak önemlidir.

Çözüm

Netice olarak, St 37 ve St 44 çelik kalitesi arasındaki farklar temel olarak kimyasal bileşimlerinde ve mekanik özelliklerindedir. St 37 çeliği, %0,20’ye kadar karbon içeriğine haiz düşük karbonlu bir çeliktir ve genel amaçlı uygulamalar için idealdir. St 44 çeliği, %0,50’ye kadar karbon içeriğine haiz daha yüksek karbonlu bir çeliktir ve daha sıkıntılı uygulamalar için kullanılır. Her iki çelik de iyi kaynaklanabilirlik ve işlenebilirliğe haizdir, sadece St 44 çeliği, St 37 çeliğinden daha kuvvetli ve dayanıklıdır.

error: Content is protected !!