Çelik çatı ağırlık hesaplama

Çelik çatı ağırlık hesaplama

Çelik çatı ağırlık hesaplama

Çelik çatı ağırlığını hesaplamak için üç ana bileşenin ağırlığını hesaplamanız ve ardından toplamanız gerekir:

1. Çatı Kaplama Malzemesi:

 • Malzeme Türüne Göre Ağırlık:

  • Sac: Metrekare başına ortalama 1.5 – 3 kg
  • Onduline: Metrekare başına ortalama 4 kg
  • Metal Kiremit: Metrekare başına ortalama 3 – 5 kg
  • Shingle (Asphalt Levha): Metrekare başına ortalama 2.5 kg
  • Polikarbonat: Metrekare başına ortalama 1.2 kg
 • Hesaplama: Çatı alanını (m²) malzeme türüne göre metrekare başına ağırlık ile çarpın.

Örnek: 100 m² sac çatı kaplama malzemesi için: Ağırlık = 100 m² * 2 kg/m² = 200 kg

2. Çatı Maşası:

 • Malzeme Türüne Göre Ağırlık:

  • C Profili: Metrekare başına ortalama 5 – 7 kg
  • I Profili: Metrekare başına ortalama 7 – 10 kg
  • Kare Kutu Profil: Metrekare başına ortalama 6 – 8 kg
 • Hesaplama: Çatı alanını (m²) makas aralığı (m) ile çarpın, ardından bu değeri metrekare başına makas ağırlığı (kg/m²) ile çarpın.

Örnek: 100 m² alana sahip, 3 m makas aralıklı C profilli çatı makası için: Ağırlık = 100 m² * 3 m * 6 kg/m² = 1800 kg

3. Aşıklar:

 • Malzeme Türüne Göre Ağırlık:

  • Ahşap Aşık: Metrekare başına ortalama 3 – 5 kg
  • Çelik Aşık: Metrekare başına ortalama 4 – 6 kg
 • Hesaplama: Çatı alanını (m²) aşık aralığı (m) ile çarpın, ardından bu değeri metrekare başına aşık ağırlığı (kg/m²) ile çarpın.

Örnek: 100 m² alana sahip, 2 m aşık aralıklı ahşap aşıklı çatı için: Ağırlık = 100 m² * 2 m * 4 kg/m² = 800 kg

Toplam Ağırlık:

Çatı kaplama ağırlığı + Çatı makası ağırlığı + Aşıklar ağırlığı = Toplam çelik çatı ağırlığı

Örnek:

Sac kaplama, C profilli makas ve ahşap aşıklı 100 m² çelik çatı için:

Toplam Ağırlık = 200 kg + 1800 kg + 800 kg = 2800 kg

Notlar:

 • Bu hesaplama, kaba bir tahmindir. Kesin ağırlık için, çatı tasarımına ve kullanılan malzemelere özel bir hesaplama yapılmalıdır.
 • Kar yükü, rüzgar yükü ve diğer faktörler de çatı ağırlığını etkileyebilir. Bu faktörler, mühendislik hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.
 • Çelik çatı ağırlık hesaplama araçları ve çevrimiçi kaynaklar da mevcuttur.
Çelik çatı ağırlık hesaplama
Çelik çatı ağırlık hesaplama

“Çelik Çatınızın Ağırlığını Doğru Alın – Şimdi Hesaplayın!”

Çelik bir çatının ağırlığını anlamak, planlama ve inşaat sürecinde mühim bir adımdır. Çelik çatılar, dayanıklılıkları ve sağlamlıkları sebebiyle birçok bina için popüler bir seçimdir. Sadece, binanın yükü taşıyabilmesi için çatının ağırlığını doğru bir halde anlamak önemlidir.

Çelik çatının ağırlığı, kullanılan çeliğin cinsine, çeliğin kalınlığına ve çatının boyutuna bakılırsa belirlenir. Çeliğin ağırlığı kullanılan çeliğin cinsine göre değişiklik gösterir. Mesela galvanizli çelik, paslanmaz çelikten daha hafiftir. Çeliğin kalınlığı da çatının ağırlığını etkisinde bırakır. Daha kalınca çelik, daha ince çelikten daha ağır olacaktır. Son olarak, çatının boyutu da ağırlığı etkileyecektir. Daha büyük bir çatı, daha minik bir çatıdan daha ağır olacaktır.

Bir çelik çatının ağırlığını anlamak için, çatının toplam alanını hesaplamanız ve peşinden bunu çeliğin metrekare başına ağırlığı ile çarpmanız gerekecektir. Metrekare başına çeliğin ağırlığı, üreticinin spesifikasyonlarında bulunabilir. Çelik çatının toplam ağırlığını hesapladıktan sonrasında, yalıtım, kaplama ve bağlantı elemanları benzer biçimde ek bileşenlerin ağırlığını ekleyebilirsiniz.

Binanın yükü taşıyabilmesini sağlamak için çelik çatının ağırlığını doğru bir halde anlamak önemlidir. Çatının toplam alanını hesaplayarak ve metrekare başına çeliğin ağırlığı ile çarparak, bir çelik çatının ağırlığını doğru bir halde tahmin edebilirsiniz.

Çelik çatı kaplama, dayanıklılığı ve güzel duyu çekiciliği sebebiyle birçok ticari ve konut binası için popüler bir seçimdir. Bununla beraber, bir yapı tasarlarken çelik çatının ağırlığını dikkate almak önemlidir. Bu kılavuz, bir çelik çatının ağırlığını hesaplamak için adım adım bir süreç elde edecektir.

Çelik çatı ağırlık hesaplama formülü

Adım 1: Çelik Çatı Tipini Belirleyin

Çelik çatı ağırlığının hesaplanmasında ilk adım, kullanılan çelik çatı tipinin belirlenmesidir. Çelik çatı kaplama, oluklu çelik, kenet ve metal zona dahil olmak suretiyle çeşitli malzemelerden yapılabilir. Her çelik çatı tipinin değişik bir ağırlığı vardır, bu yüzden kullanılan çelik çatı tipini bilmek önemlidir.

Adım 2: Çatının Alanını Hesaplayın

Bir sonraki adım, çatının alanını hesaplamaktır. Bu, çatının uzunluğunu ve genişliğini ölçerek ve peşinden iki sayıyı çarparak yapılabilir. Ortaya çıkan sayı, çatının fit kare cinsinden alanıdır.

Adım 3: Çelik Çatının Ağırlığını Hesaplayın

Çatının alanı belirlendikten sonrasında, bir sonraki adım çelik çatının ağırlığının hesaplanmasıdır. Bu, çatı alanı kullanılan çelik çatı kaplama malzemesinin ağırlığı ile çarpılarak yapılabilir. Çelik çatı malzemesinin ağırlığı, üreticinin spesifikasyonlarında bulunabilir.

Adım 4: Çelik Çatının Toplam Ağırlığını Hesaplayın

Son adım, çelik çatının toplam ağırlığını hesaplamaktır. Bu, çelik çatı kaplama malzemesinin ağırlığını yalıtım, bağlantı elemanları ve kaplama benzer biçimde ek bileşenlerin ağırlığına ilave ederek yapılabilir. Ortaya çıkan sayı, çelik çatının toplam ağırlığıdır.

Bu adımları izleyerek bir çelik çatının ağırlığını doğru bir halde hesaplamak mümkündür. Çelik çatı ağırlığının bilinmesi yapının yapısal bütünlüğünün sağlanması ve proje için lüzumlu araç-gereç miktarının belirlenmesi açısından önemlidir.

Çelik çatı
Çelik çatı

Çelik bir çatının ağırlığı, kullanılan çeliğin türü, çeliğin kalınlığı, çatının boyutu ve çatının tasarımı benzer biçimde çeşitli faktörler tarafınca belirlenir.

Bir çatıda kullanılan çelik türü, ağırlığı üstünde mühim bir etkiye haiz olabilir. Çelik, karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alüminyum dahil olmak suretiyle çeşitli malzemelerden yapılabilir. Her çelik tipinin değişik bir ağırlık-dayanım oranı vardır, bu yüzden kullanılan çelik tipi çatının toplam ağırlığını etkileyebilir.

Çeliğin kalınlığı da çatının ağırlığını etkisinde bırakır. Daha kalınca çelik, daha ince çelikten daha ağırdır, bu yüzden çatıda kullanılan çeliğin kalınlığı, ağırlığı üstünde mühim bir etkiye haiz olabilir.

Çatının boyutu da ağırlığını belirlemede bir faktördür. Daha büyük çatılar, çatının toplam ağırlığını artıran daha çok çelik gerektirir.

Son olarak, çatının tasarımı da ağırlığını etkileyebilir. Çoklu açıları ve eğrileri olan karmaşık bir çatı tasarımı, rahat, düz bir çatıdan daha çok çelik gerektirecek ve bu da çatının toplam ağırlığını artıracaktır.

Özetle, bir çelik çatının ağırlığı, kullanılan çeliğin türü, çeliğin kalınlığı, çatının boyutu ve çatının tasarımı benzer biçimde çeşitli faktörler tarafınca belirlenir. Bu faktörleri anlayarak, bir çelik çatının ağırlığını doğru bir halde anlamak mümkündür.

Çelik çatı kaplama, dayanıklılığı ve güzel duyu çekiciliği sebebiyle birçok ticari ve konut binası için popüler bir seçimdir. Sadece, satın almadan ilkin çelik çatının ağırlığını idrak etmek önemlidir. Bu kılavuz, çelik çatının ağırlığını etkileyen faktörlerin yanı sıra çelik çatının ağırlığını hesaplamak için ipuçları elde edecektir.

Çelik çatının ağırlığı, kullanılan çeliğin türü, çeliğin kalınlığı ve çatının boyutu benzer biçimde çeşitli faktörler tarafınca belirlenir. Değişik çelik türleri değişik yoğunluklara haiz olduğundan, çatıda kullanılan çelik türü ağırlığı etkileyecektir. Mesela, galvanizli çelik alüminyumdan, paslanmaz çelik ise galvanizli çelikten daha ağırdır. Daha kalınca çelik daha ince çelikten daha ağır olacağından, çeliğin kalınlığı da ağırlığı etkisinde bırakır. Son olarak, daha büyük çatılar daha çok çelik gerektireceğinden ve dolayısıyla daha ağır olacağından, çatının boyutu da ağırlığı etkileyecektir.

Bir çelik çatının ağırlığını hesaplamak için, çatının toplam metrekaresini, kullanılan çelik tipini ve çeliğin kalınlığını bilmeniz gerekecektir. Bu bilgilere haiz olduğunuzda, çatının ağırlığını belirlemek için bir çelik ağırlık hesaplayıcısı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, çatının ağırlığını hesaplamak için bir formül kullanabilirsiniz. Formül şu şekildedir: Ağırlık (pound olarak) = (Çatının kare görüntüsü) x (Çeliğin yoğunluğu) x (Çeliğin kalınlığı).

Çatı için lüzumlu çelik miktarını ve çatı kaplama malzemelerinin maliyetini belirlemenize destek olacağından, satın almadan ilkin çelik çatı kaplamanın ağırlığını idrak etmek önemlidir. Çelik çatının ağırlığını etkileyen faktörleri anlayarak ve bir çelik ağırlık hesaplayıcısı yada formülü kullanarak, çelik çatının ağırlığını doğru bir halde hesaplayabilirsiniz.

Çelik bir çatının ağırlığının hesaplanması, tasarım sürecinde mühim bir adımdır. Çatı yapısı ve temeli tasarlanırken çatının ağırlığı dikkate alınmalıdır. Değişik çatı tipleri, çelik çatının ağırlığını belirlemek için değişik hesaplamalar gerektirir.

Bir beşik çatı için, çelik çatının ağırlığı, çatı alanı ile metrekare başına çeliğin ağırlığı çarpılarak hesaplanabilir. Çatının alanı, çatının genişliği ile çatının uzunluğu çarpılarak belirlenebilir. Metrekare başına çeliğin ağırlığı, üreticinin özelliklerine bakılarak belirlenebilir.

Çelik çatı renk kodları

Çelik çatı renk kodları, RAL (Reichs-Auschuß für Lieferbedingungen und Gütevorschriften) renk kartelasından seçilir. RAL, Almanya’da kurulmuş bir kuruluştur ve Avrupa’da renk standardizasyonu için en yaygın kullanılan sistemdir.

RAL renk kartelası, 1927’de 40 renkten oluşurken, 1961’de yapılan revizyon ile beraber bugün 213 renge ulaşmıştır. Renkler, dört haneli sayılar ile tanımlanır ve RAL kelimesinden sonra yazılır. Örneğin; RAL 5010 (Mavi), RAL 9002 (Beyaz), RAL 3004 (Kırmızı).

Çelik çatılarda en çok kullanılan RAL renk kodları şunlardır:

 • Kırmızı: RAL 3004, RAL 3009
 • Mavi: RAL 5005, RAL 5010
 • Yeşil: RAL 6005, RAL 6024
 • Gri: RAL 7005, RAL 7038
 • Beyaz: RAL 9001, RAL 9002
 • Kahverengi: RAL 8017, RAL 8019

Seçim yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Bölgenizin iklimi: Sıcak iklimlerde, ısıyı yansıtan açık renkler tercih edilirken, soğuk iklimlerde ısıyı emici koyu renkler tercih edilebilir.
 • Binanın kullanımı: Konutlarda estetik açıdan hoş görünen renkler tercih edilirken, ticari binalarda işlevselliği ön planda tutan renkler tercih edilebilir.
 • Kişisel zevk: Sonuçta en önemli faktör sizin zevkinizdir. Beğendiğiniz bir renk seçmeniz en doğrusu olacaktır.

Dikkat:

 • Yukarıda belirtilen renkler sadece örnektir. Farklı üreticiler farklı RAL renk kodları sunabilir.
 • Renklerin görsel algısı, ışıklandırma, ortam ve gözlemcinin bakış açısına göre değişebilir.
 • Seçim yapmadan önce, renklerin gerçek tonlarını görmek için RAL renk kartelasına veya çelik çatı örneklerine bakmanız önerilir.

Bir kırma çatı için, çelik çatının ağırlığı, çatı alanı ile metrekare başına çeliğin ağırlığı çarpılarak hesaplanabilir. Çatının alanı, çatının uzunluğu ile çatının genişliğini çarparak ve peşinden bu sayıyı çatı eğiminin kosinüsüyle çarparak belirlenebilir. Metrekare başına çeliğin ağırlığı, üreticinin özelliklerine bakılarak belirlenebilir.

Bir sundurma çatı için, çelik çatının ağırlığı, çatı alanı ile metrekare başına çeliğin ağırlığı çarpılarak hesaplanabilir. Çatının alanı, çatının uzunluğu ile çatının genişliğini çarpıp elde edilmiş sayıyı ikiye bölerek belirlenebilir. Metrekare başına çeliğin ağırlığı, üreticinin özelliklerine bakılarak belirlenebilir.

Bir gambrel çatı için, çelik çatının ağırlığı, çatı alanı ile metrekare başına çeliğin ağırlığı çarpılarak hesaplanabilir. Çatının alanı, çatının uzunluğu ile çatının genişliğini çarparak ve peşinden bu sayıyı çatı eğiminin kosinüsüyle çarparak belirlenebilir. Metrekare başına çeliğin ağırlığı, üreticinin özelliklerine bakılarak belirlenebilir.

Bu adımları izleyerek, değişik çatı tipleri için çelik çatının ağırlığı doğru bir halde hesaplanabilir. Çatı için doğru ağırlıkta çelik kullanıldığından güvenilir olmak için üreticinin teknik özelliklerine başvurmak önemlidir.

Hafifçe çelik çatı, hem konut hem de ticari uygulamalar için bir takım avantaj sunar. Çelik, yangına, çürümeye ve zararlılara dayanıklı dayanıklı bir malzemedir ve bu da onu çatı kaplama için ideal bir seçim haline getirir. Ek olarak, hafifçe çelik çatı kaplamanın kurulumu ve bakımı kolaydır ve minimum bakımla onlarca yıl karşı koyabilir.

Hafifçe çelik çatı, güneş ışınlarını yansıttığı ve bina içinin daha serin kalmasına destek olduğundan enerji açısından da verimlidir. Bu, enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra klima sistemleri üstündeki baskıyı da azaltabilir. Çelik çatı bununla birlikte yanmaz, bu da onu orman yangınlarına eğilimli alanlar için güvenli bir seçim haline getirir.

Hafifçe çelik çatı, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığı ve %100 geri dönüştürülebildiği için çevre dostudur. Çelik çatı bununla birlikte hafiftir, bu da öteki çatı kaplama malzemelerine bakılırsa taşınmasını ve kurulmasını kolaylaştırır. Bu, kurulum maliyetini düşürmeye destek olabilir ve mevcut yapılara kurulumu kolaylaştırabilir.

Genel olarak, hafifçe çelik çatı, hem konut hem de ticari uygulamalar için bir takım avantaj sunar. Dayanıklı, enerji tasarruflu, yanmaz ve çevre dostudur. Ek olarak, kurulumu ve bakımı kolaydır ve minimum bakımla onlarca yıl karşı koyabilir.

Çelik çatı kaplama, dayanıklı, uzun ömürlü bir çatı kaplama malzemesi arayan ev sahipleri için giderek daha popüler bir seçimdir. Çelik çatılar, çeşitli yoldam ve renklerde mevcuttur ve bu da onları her ev için muhteşem bir seçim haline getirir. Eviniz için doğru çelik çatıyı seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan birkaç unsur vardır.

İlk olarak, bölgenizdeki iklimi düşünün. Çelik çatılar aşırı hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır, sadece bazıları belirli iklimler için öbürlerinden daha uygundur. Mesela, yoğun kar yağışı olan bir bölgede yaşıyorsanız, daha yüksek kar yükü oranına haiz bir çelik çatı tercih edebilirsiniz. Şiddetli rüzgar alan bir bölgede yaşıyorsanız, rüzgar derecesi daha yüksek olan bir çelik çatı seçmek isteyebilirsiniz.

İkincisi, evinizin tarzını düşünün. Çelik çatılar, geleneksel kiremitlerden kenet panellere kadar çeşitli tarzlarda gelir. Evinizin mimarisini tamamlayan ve kaldırım çekiciliğine katkıda bulunan bir yoldam seçin.

Üçüncüsü, çelik çatınızın rengini düşünün. Çelik çatılar, klasik siyahtan parlak mavilere ve yeşillere kadar çeşitli renklerde gelir. Evinizin dışını tamamlayan ve güzel duyu çekiciliğine katkıda bulunan bir renk seçin.

Son olarak, çelik çatının maliyetini düşünün. Çelik çatılar öteki çatı kaplama malzemelerine bakılırsa daha pahalıdır sadece bununla birlikte daha dayanıklıdır ve daha azca bakım gerektirir. Çatının uzun vadeli maliyetini göz önünde bulundurun ve bütçenize uygun bir çelik çatı seçin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak eviniz için doğru çelik çatıyı seçebilirsiniz. Çelik çatılar, dayanıklılık, yoldam ve elementlerden koruma sunan her ev için muhteşem bir seçimdir.

Çelik çatılar öteki çatı tiplerine bakılırsa bir ekip avantajlar sunmaktadır. Çelik çatılar oldukça dayanıklıdır ve uygun bakım ile 50 yıl yada daha çok karşı koyabilir. Çelik çatılar ek olarak yangına dayanıklıdır, bu da onları orman yangınlarına eğilimli alanlar için muhteşem bir seçim haline getirir. Çelik çatılar bununla birlikte hafiftir ve öteki çatı tiplerine bakılırsa montajı daha kolaydır. Ek olarak, çelik çatılar enerji tasarrufludur ve evleri yazın serin, kışın sıcak tutmaya destek sunar. Çelik çatılar da azca bakım gerektirir ve oldukça azca bakım gerektirir. Son olarak, çelik çatılar çeşitli renk ve tarzlarda mevcuttur ve bu da onları her ev için muhteşem bir seçim haline getirir.

Çelik çatı renkleri

Çelik çatı renkleri, hem estetik açıdan binanın görünümünü etkilemesi hem de işlevsellik açısından farklı özellikler sunması bakımından önemlidir. Seçiminizi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Estetik:

 • Bina tarzı: Klasik bir tarzda bir binaya sahipseniz, kırmızı, kahverengi veya yeşil gibi daha geleneksel renkler tercih edebilirsiniz. Modern bir tarzda bir binaya sahipseniz ise gri, siyah veya mavi gibi daha modern renkler tercih edebilirsiniz.
 • Çevre: Etrafınızdaki diğer binaların renklerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Binanızın uyumlu görünmesini istiyorsanız, benzer renklerde bir çatı seçebilirsiniz.
 • Kişisel tercihler: En önemlisi, sizin hoşunuza giden bir renk seçmenizdir.

İşlevsellik:

 • Isı yalıtımı: Daha açık renkler, güneş ışığını daha fazla yansıtır ve bu nedenle binayı daha serin tutmaya yardımcı olur. Koyu renkler ise daha fazla ısı emer ve bu nedenle kışın evi daha sıcak tutmaya yardımcı olabilir.
 • Yıpranma ve solma: Koyu renkler, açık renklere göre güneş ışınlarının etkilerine karşı daha dayanıklıdır ve daha az solma eğilimindedir.
 • Kirlenme: Daha açık renkler, toz ve kiri daha kolay gösterir. Koyu renkler ise kirliliğe karşı daha dayanıklıdır.

Popüler Çelik Çatı Renkleri:

 • Kırmızı: Kırmızı, çatı rengi için en popüler renklerden biridir. Hem geleneksel hem de modern tarzlara uygundur ve evinize sıcak ve davetkar bir görünüm kazandırabilir.
 • Kahverengi: Kahverengi, doğal ve topraksı bir renktir. Her tür bina tarzına uyum sağlayabilir ve sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratabilir.
 • Gri: Gri, modern ve şık bir renktir. Her tür bina tarzına uyum sağlayabilir ve minimalist bir görünüm yaratabilir.
 • Siyah: Siyah, cesur ve dramatik bir renktir. Modern tarzdaki binalara çok yakışır ve çarpıcı bir görünüm yaratabilir.
 • Yeşil: Yeşil, doğal ve sakinleştirici bir renktir. Çevre dostu bir seçimdir ve evinize huzurlu bir atmosfer katabilir.

Seçiminizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Çatı malzemesi: Farklı çatı malzemeleri farklı boya türleri ile uyumludur. Seçtiğiniz boyanın çatı malzemenizle uyumlu olduğundan emin olun.
 • Garantiler: Boya üreticisinin sunduğu garantileri kontrol edin.
 • Uygulama: Boyayı kendiniz mi uygulayacaksınız yoksa bir profesyonele mi yaptıracaksınız? Kendiniz yapacaksanız, doğru uygulama tekniklerini öğrendiğinizden emin olun.

Ek Tavsiyeler:

 • Renk seçiminde zorlanıyorsanız, bir renk uzmanından yardım alabilirsiniz.
 • Renk örneklerini doğrudan binanıza uygulamak ve farklı ışık koşullarında nasıl göründüğünü görmek için numuneler isteyebilirsiniz.
 • Komşularınızla da renk seçiminizi konuşabilirsiniz.

 

Çelik çatı ağırlık hesaplama, Çelik çatı ağırlığı, Çelik çatı m2, Çelik çatı fiyatları