Baklava? Grindų lapas? , Ceta Sac

baklaval? sac ölçüleri, baklaval? zemin sac?, çeta sac ölçüleri

Çeta sac yani Baklaval? zemin sac? a??rl?klar? a?a??daki tablodan eri?ebilirsiniz.

 • Çeta sac plaka boyutu 1800 mm × 2400 mm, 2 mm kal?nl?k.
 • Çeta sac  plaka boyutu 1750 mm × 1800 mm, 3 mm kal?nl?k.
 • Çeta sac plaka boyutu 1800 mm × 2000 mm, 2 mm kal?nl?k.
 • Kal?nl?k 8 mm, geni?lik 1500 mm
 • Siyah Çeta çelik levha, kal?nl?k 1.5 mm, geni?lik 1000 mm ve 1220 mm.
 • Çelik Çeta sac plakalar boyutu 1250 mm w × 3 mm –  6 mm kal?nl?k.
 • Çelik damal? Çeta sac plakalar boyutu 1250 mm w × 4 m – 6 mm kal?nl?k.
 • Çelik levha kal?nl??? 10 mm, uzunluk 1,35 m, geni?lik 0,9 m.
 • Levha çelik zemin dö?emesi için siyah haddelenmi? baklaval? sac boyutu: uzunluk 2500 mm × geni?lik 1250 mm × kal?nl?k 6 mm.
 • 1,5mm Çeta sac (1500×3000)
 • 2 mm Çeta sac (1500×3000)
 • 2.5 mm Çeta sac (1500×3000)
 • 3 Çeta sac (1500×3000)
 • 4 mm Çeta sac (1500×3000)
 • 6 mm kal?nl???nda Çeta sac ve 1500 × 3000 mm ebatlar?nda plaka.
 • S?cak haddelenmi? çelik kareli plakalar 3 mm, 4 mm, 6 mm × 1220 mm × 2440 mm.
 • 5mm merdiven dö?eme plakas? Çeta sac 1500 mm geni?li?inde ve 3000 uzunlu?unda
 • Plaka boyutu: 1500 mm × 6000 mm × 8 mm kal?nl?k.
 • Plaka boyutu: 1500 mm × 6000 mm × 6 mm kal?nl?k.
 • Plaka boyutu: 10 mm kal?nl?k × 1500 mm × 6000 mm.
 • Plaka boyutu: 12 mm × 1500 mm × 6000 mm.
baklaval? sac ölçüleri
baklaval? sac ölçüleri

Çeta Sac A??rl?klar?

 • 2/3 mm kal?nl?k Baklaval? zemin sac? x 1000 mm × 2000 mm 42 kg/adet
 • 2/3 mm kal?nl?k zemin sac? × 1250 mm × 2500 mm, a??rl?k:  65 kg/adet
 • 3/4 mm kal?nl?k zemin sac? × 1000 mm × 2000 mm, a??rl?k:  58 kg/adet
 • 3/4 mm kal?nl?k zemin sac? × 1250 mm × 2500 mm, a??rl?k:  90 kg/adet
 • 4/5 mm kal?nl?k zemin sac? × 1000 mm × 2000 mm, a??rl?k:  74 kg/adet
 • 4/5 mm kal?nl?k zemin sac? × 1250 mm × 2500 mm, a??rl?k:  115 kg/adet
 • 5/6 mm kal?nl?k zemin sac? × 1000 mm × 2000 mm, a??rl?k:  90 kg/adet
 • 5/6 mm kal?nl?k zemin sac? × 1250 mm × 2500 mm, a??rl?k:  140 kg/adet

Baklaval? Sac Ölçüleri

 • 2/3 mm kal?nl?k zemin sac × 1250 mm × 2500 mm
 • 3/4 mm kal?nl?k zemin sac × 1000 mm × 2000 mm
 • 3/4 mm kal?nl?k zemin sac × 1250 mm × 2500 mm
 • 4/5 mm kal?nl?k zemin sac × 1000 mm × 2000 mm
 • 4/5 mm kal?nl?k zemin sac × 1250 mm × 2500 mm
 • 5/6 mm kal?nl?k zemin sac × 1000 mm × 2000 mm
 • 5/6 mm kal?nl?k zemin sac × 1250 mm × 2500 mm

Baklaval? Sac Merdiven

Baklaval? zemin sac? ebatlar? projelerin uygunlu?una göre de?i?iklik göstermektedir. Fakat baklaval? sac üretiminin belli ölçüleri vard?r.

Baklaval? sac ölçülerine bakacak olursak levha saclar?n kal?nl??? min 2 mm  olmal?d?r. Uzunlu?u ise 1 metre ile 12 metre aras?nda de?i?ebilir.

Baklaval? saclar?n kullan?m alanlar?na örnek olarak

 • Baklaval? Merdiven sac?
 • Zemin dö?eme Sac?
 • Yürüme yolu baklaval? sac?
 • Araç üstü ekipmanlar için baklaval? sac
 • ?n?aat yollar? baklaval? sac?
 • Yang?n merdiveni baklaval? sac?
 • Garaj için baklaval? sac
 • Damper /treyler baklaval? sac?
 • Yükleme rampas? sac?
 • Güverte yürüyü? yolu baklaval? sac
 • ?tfaiye merdiveni baklaval? sac

Baklava ve Gözya?? Desenli Sac A??rl?k Tablosu

Kal?nl?k (mm.) Alan (mm x mm) A??rl?k (Kg.)

 • 2/3 1000 x 2000  42 kg
 • 2/3 1250 x 2500  65 kg
 • 3/4 1000 x 2000  58 kg
 • 3/4 1250 x 2500  90 kg
 • 4/5 1000 x 2000  74 kg
 • 4/5 1250 x 2500 115 kg
 • 5/6 1000 x 2000  90 kg
 • 5/6 1250 x 2500  140 kg

 

Baklaval? Zemin Sac? Yük Ta??ma Kapasiteleri

Baklaval? zemin sac? yük kapasitesi ile siyah sac yük ta??ma kapasiteleri birbirlerine yak?nd?rlar. Baklava deseni yük ta??ma kapasitesi art???na sebep olmaktan ziyade üzerinde yürünmesi gibi durumlarda kaymak zemin sa?lamas? amac?yla desen verilmi?tir. Sac yük ta??ma kapasiteleri di?er bir makalelerimizde bulabilirsiniz.

 

lt_LTLithuanian