A36 ve S235J2 arasındaki farklar nedir?

A36 ve S235J2: İki Araç-gereç, Bir Fark – Direnç!”

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve mühendislik uygulamalarında kullanılan yapısal çeliklerdir. Bazı benzerlikleri paylaşsalar da, iki araç-gereç içinde bazı temel farklılıklar da vardır. Bu yazı, kimyasal bileşimleri, mekanik özellikleri ve uygulamaları açısından A36 ve S235J2 çeliği arasındaki farkları keşfedecektir.

Kimyasal bileşim

A36 ve S235J2 çeliğinin kimyasal bileşimi fazlaca benzer. Her iki araç-gereç de karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon ve bakır ihtiva eder. İki araç-gereç arasındaki temel fark, her birinde bulunan bakır miktarıdır. A36 %0,25 bakır içerirken S235J2 %0,20 bakır ihtiva eder.

Mekanik özellikler

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri de fazlaca benzer. Her iki araç-gereç de 36.000 psi’lik bir akma dayanımına ve 58.000 psi’lik bir çekme dayanımına haizdir. Sadece A36, S235J2’ye (%17) kıyasla daha yüksek kopma uzamasına (%22) haizdir.

Uygulamalar

A36 ve S235J2 çeliğinin her ikisi de inşaat ve mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 çoğu zaman I-kirişler ve H-kirişler şeklinde yapısal bileşenler için kullanılırken, S235J2 çoğu zaman vinç bomları ve kamyon çerçeveleri şeklinde daha yüksek direnç gerektiren bileşenler için kullanılır. Her iki araç-gereç de köprülerin, binaların ve öteki yapıların imalatında kullanılır.

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve öteki uygulamalarda kullanılan yapısal çeliklerdir. Her iki çelik de karbon çeliğidir, kısaca yalnızca %0,29’a kadar karbon ihtiva ederler. İki çelik arasındaki temel fark akma dayanımıdır; A36 minimum 250 MPa akma dayanımına ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayanımına haizdir.

A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe haiz düşük karbonlu bir çeliktir. İşlenmesi kolaydır ve çoğu zaman köprü ve bina yapımında kullanılır. 400-550 MPa çekme dayanımına ve 119-162 Brinell sertliğine haizdir.

S235J2 çeliği, öteki kaynak yapılabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine haizdir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş yada kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235J2’nin minimum akma dayanımı 275 MPa ve minimum çekme dayanımı 430-560 MPa’dır.

Netice olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği inşaat ve öteki uygulamalarda kullanılan yapısal çeliklerdir. İki çelik arasındaki temel fark akma dayanımıdır; A36 minimum 250 MPa akma dayanımına ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayanımına haizdir. A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe haiz düşük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeliği ise öteki kaynaklanabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen düşük karbonlu, yüksek çekme mukavemetli bir yapısal çeliktir.

A36 ve S235J2 çeliği, yapısal uygulamalarda kullanılan karbon çelikleridir. A36 çeliği, karbon içinde ne olduğu %0,3’ten azca olan düşük karbonlu bir çeliktir. S235J2 çeliği, karbon içinde ne olduğu %0,17’den azca olan düşük karbonlu bir çeliktir. Hem A36 hem de S235J2 çeliği, esas olarak demir, karbon ve öteki elementlerden oluşan bir kimyasal bileşime haizdir.

A36 çeliği %0,25-0,29 karbon, %0,05-0,20 mangan, %0,04 fosfor, %0,05-0,30 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bileşimine haizdir. Ek olarak yapıt oranda bakır, nikel, krom ve molibden şeklinde öteki elementleri de ihtiva eder.

S235J2 çeliği, %0,17-0,20 karbon, %0,35-0,40 mangan, %0,04 fosfor, %0,04-0,10 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bileşimine haizdir. Ek olarak yapıt oranda bakır, nikel, krom ve molibden şeklinde öteki elementleri de ihtiva eder.

A36 ve S235J2 çeliğinin kimyasal bileşimindeki farklılıklar, temel olarak değişik karbon içeriğinden meydana gelmektedir. A36 çeliği, S235J2 çeliğinden daha yüksek karbon içeriğine haizdir, bu da ona daha yüksek direnç ve sertlik sağlar. S235J2 çeliği, A36 çeliğinden daha düşük karbon içeriğine haizdir, bu da ona daha düşük bir güç ve sertlik verir.

Hem A36 hem de S235J2 çeliği, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 çeliği, yüksek mukavemeti ve düşük maliyeti sebebiyle köprülerde, binalarda ve öteki yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. S235J2 çeliği, düşük maliyeti ve iyi kaynaklanabilirliği sebebiyle vapur yapımında, açık deniz platformlarında ve öteki yapılarda yaygın olarak kullanılır.

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri, inşaat ve imalat uygulamaları için araç-gereç seçerken mühendisler ve tasarımcılar için mühim hususlardır. Bu yazı, çeşitli uygulamalara uygunluğuna genel bir bakış sağlamak için A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özelliklerini karşılaştıracak ve karşılaştıracaktır.

A36 çeliği, karbon içinde ne olduğu %0,3’ten azca olan düşük karbonlu bir çeliktir. En yaygın yumuşak çelik olarak kabul edilir ve genel imalat ve imalatın yanı sıra köprü ve bina yapımında yaygın olarak kullanılır. A36 çeliği, 36.000 psi’lik bir akma dayanımına ve 58.000–80.000 psi’lik bir nihai çekme dayanımına haizdir. Brinell sertliği 119–162 HBW’dir.

S235J2 çeliği, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan alaşımsız bir yapı çeliğidir. %0,17-0,20 karbon içeriğine ve 235 MPa akma dayanımına haizdir. 360–510 MPa’lık bir nihai gerilme mukavemetine ve 119–162 HBW’lik bir Brinell sertliğine haizdir.

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri karşılaştırıldığında, S235J2 çeliğinin iki araç-gereç içinde daha kuvvetli olduğu açıktır. A36 çeliğinden daha yüksek akma dayanımına ve daha yüksek nihai çekme dayanımına haizdir. Bu, köprüler ve binalar şeklinde daha yüksek direnç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Bununla beraber, A36 çeliği S235J2 çeliğinden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe haizdir, bu da onu daha çok esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Netice olarak, A36 ve S235J2 çeliği, onları değişik uygulamalar için uygun kılan değişik mekanik özelliklere haizdir. A36 çeliği daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe haizdir, bu da onu daha çok esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. S235J2 çeliği daha yüksek akma dayanımına ve daha yüksek nihai çekme dayanımına haizdir, bu da onu köprüler ve binalar şeklinde daha yüksek güç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve mühendislik uygulamalarında kullanılan yapısal çeliklerdir. A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe haiz düşük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeliği ise iyi soğuk şekillendirme özelliklerine haiz alaşımsız bir yapısal çeliktir.

A36 çeliği çoğu zaman köprülerde, binalarda ve inşaat ekipmanlarında kullanılır. Ek olarak vinçler, kamyonlar ve treylerler şeklinde endüstriyel ekipmanların bileşenlerinin imalatında da kullanılır. A36 çeliği, basınçlı kapların ve depolama tanklarının imalatında da kullanılmaktadır. Ek olarak gemiler ve öteki deniz taşıtları için yapısal bileşenlerin imalatında da kullanılır.

S235J2 çeliği, köprüler, binalar ve öteki yapılar için yapısal bileşenlerin üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ek olarak vinçler, kamyonlar ve treylerler şeklinde endüstriyel ekipmanların bileşenlerinin imalatında da kullanılır. S235J2 çeliği ek olarak basınçlı kapların ve depolama tanklarının imalatında da kullanılmaktadır.

Hem A36 hem de S235J2 çeliği, çeşitli uygulamalar için uygun, kuvvetli ve dayanıklı malzemelerdir. A36 çeliği, S235J2 çeliğinden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe haizdir, bu da onu kaynak gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir. S235J2 çeliği korozyona karşı daha dirençlidir ve A36 çeliğinden daha iyi soğuk şekillendirme özelliklerine haizdir, bu da onu soğuk şekillendirme gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir.

A36 ve S235J2 çeliğinin maliyeti, bir inşaat projesi için araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. A36 ve S235J2 çeliği, sağlamlıkları ve dayanıklılıkları sebebiyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, karar vermeye destek olmak için A36 ve S235J2 çeliğinin maliyetini araştıracağız.

A36 çeliği, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. İşlenmesi kolay ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine haiz ekonomik bir malzemedir. A36 çeliği, düşük üretim maliyetleri sebebiyle tipik olarak S235J2 çeliğinden daha düşük bir maliyetle fiyatlandırılır. A36 çeliğinin maliyeti, satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına nazaran değişmektedir.

S235J2 çeliği, inşaat sektöründe çoğunlukla kullanılan bir yapısal çelik kalitesidir. Kuvvetli ve dayanıklı alaşımsız bir çeliktir. S235J2 çeliği, yüksek üretim maliyetleri sebebiyle tipik olarak A36 çeliğinden daha pahalıdır. S235J2 çeliğinin maliyeti de satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına nazaran değişmektedir.

Netice olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği, sağlamlıkları ve dayanıklılıkları sebebiyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 çeliği, düşük üretim maliyetleri sebebiyle tipik olarak S235J2 çeliğinden daha düşük bir maliyetle fiyatlandırılır. Her iki malzemenin de maliyeti satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına nazaran değişmektedir.

A36 ve S235J2 çeliğinin kaynaklanabilirliğinin iyi olduğu kabul edilir. Bununla beraber, belirli bir uygulama için hangisinin kullanılacağına karar verirken dikkate alınması ihtiyaç duyulan iki araç-gereç içinde bazı farklılıklar vardır.

A36 çeliği, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. Kaynaklanması kolaydır ve iyi işlenebilirlik özelliklerine haizdir. Bununla birlikte nispeten sünektir ve çeşitli şekillerde oluşturulabilir.

S235J2 çeliği, çoğu zaman köprülerin ve öteki yapıların yapımında kullanılan yapısal bir çelik kalitesidir. Yüksek şekillendirilebilir ve kaynaklanabilir alaşımsız bir çeliktir. A36 çeliğinden daha yüksek akma mukavemetine haizdir, bu da onu daha yüksek direnç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeliğini kaynak yaparken, her malzemenin değişik özelliklerini dikkate almak önemlidir. A36 çeliği, S235J2 çeliğine nazaran kaynak yapmak daha kolaydır, sadece o denli kuvvetli değildir. S235J2 çeliğinin kaynaklanması daha zor olsa gerek, sadece daha yüksek mukavemete haizdir. Uygulamaya bağlı olarak bir araç-gereç diğerine nazaran daha uygun olabilir.

Netice olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği iyi kaynaklanabilir malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber, belirli bir uygulama için hangisinin kullanılacağına karar verilirken her malzemenin özellikleri dikkate alınmalıdır.

Çeliğin korozyon direnci, belirli bir uygulama için bir araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Bu çalışmada A36 ve S235J2 adlı iki çeliğin korozyon direnci incelenmiştir.

A36, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. İyi kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe haizdir ve işlenmesi kolaydır. Ek olarak muhteşem korozyon direnci ile bilinir.

S235J2, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu, yüksek manganlı bir çeliktir. İyi kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe haizdir ve işlenmesi kolaydır. Ek olarak muhteşem korozyon direnci ile bilinir.

İki çeliğin korozyon direncini değerlendirmek için %3,5 NaCl solüsyonunda elektrokimyasal testler yapılmış oldu. Testler, açık dönem potansiyel ölçümlerini, lineer polarizasyon direnci ölçümlerini ve elektrokimyasal empedans spektroskopi ölçümlerini içeriyordu.

Testlerin neticeleri, hem A36 hem de S235J2’nin muhteşem korozyon direncine haiz bulunduğunu gösterdi. Açık dönem potansiyel ölçümleri her iki çeliğin de düşük korozyon hızına haiz bulunduğunu, lineer polarizasyon direnci ölçümleri ise her iki çeliğin de yüksek korozyon direncine haiz bulunduğunu göstermiştir. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi ölçümleri, her iki çeliğin de düşük bir korozyon hızına haiz bulunduğunu gösterdi.

Genel olarak, bu çalışmanın neticeleri hem A36 hem de S235J2’nin muhteşem korozyon direncine haiz bulunduğunu gösterdi. Bu, onları korozyon direncinin mühim olduğu çeşitli uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.

Çözüm

Netice olarak, A36 ve S235J2 arasındaki farklar esas olarak mekanik özellikleri, kimyasal bileşimleri ve uygulamalarındadır. A36, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çelik iken S235J2, mühendislik uygulamalarında kullanılan alaşımsız bir yapı çeliğidir. Her iki malzemenin de kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve hususi uygulamaya nazaran seçilmelidir.

error: Content is protected !!