S235J0 ile S235JR arasındaki fark nedir?

S235J0 ila S235JR çeliği, ilk olarak bina inşaatı ve inşaat mühendisliğinde kullanılan iki tip yapısal çeliktir. Bu çelik sınıflarının her ikisi de, yapısal amaçlar için kullanılan sıcak haddelenmiş ürünleri kapsayan yapısal çelik spesifikasyonlarının bir koleksiyonu olan EN 10025-2 standardının bir parçasıdır.

S235J0 ve S235JR çeliği arasındaki temel fark, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmazken S235JR’nin kullanılmasıdır. Bunun sebebi, S235J0’ın kolayca şekillendirilmemesi ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine haiz olmamasıdır. Öte taraftan, S235JR yapısal uygulamalar için uygundur ve kolayca şekillendirilebilir ve kaynaklanabilir.

Kimyasal bileşim açısından, S235J0 ve S235JR çeliğinin her ikisi de demir, karbon ve öteki elementlerden oluşur. Bununla beraber, her sınıfın tam kimyasal bileşimi birazcık değişmiş olur. Mesela, S235J0, S235JR’den birazcık daha yüksek oranda karbon ihtiva eder. Ek olarak, S235J0, S235JR’den daha yüksek oranda manganez ihtiva eder.

Mekanik özellikler açısından S235J0 ve S235JR çeliği benzer akma ve çekme dayanımı değerlerine haizdir. Sadece S235J0, S235JR’den birazcık daha düşük bir uzama değerine haizdir. Bunun sebebi, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmamıştır ve kolayca şekillendirilemez.

Genel olarak, S235J0 ve S235JR çeliği, ilk olarak bina inşaatı ve inşaat mühendisliğinde kullanılan iki tür yapısal çeliktir. Aralarındaki temel fark, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmazken, S235JR’nin olmasıdır. Ek olarak, S235J0 ve S235JR çeliği birazcık değişik kimyasal bileşimlere ve mekanik özelliklere haizdir.

S235J0 ve S235JR çeliği, ilk olarak bina ve inşaat uygulamalarında kullanılan iki tip yapısal çeliktir. Bu çeliklerin her ikisi de yapısal çelikler için Avrupa standardı EN 10025’in bir parçasıdır.

S235J0, öteki kaynak yapılabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine haizdir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş yada kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235J0, 275 N/mm2’lik belirtilen minimum akma dayanımına ve belirtilen minimum çekme dayanımı 410 N/mm2.

S235JR, sıcak haddelenmiş, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Öteki kaynaklanabilir çeliklere kolaylıkla kaynak yapılabilir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine haizdir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş yada kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235JR belirtilen minimum akma dayanımına haizdir. 225 N/mm2 ve belirtilen minimum çekme dayanımı 360 N/mm2.

Hem S235J0 hem de S235JR çelik, binaların ve öteki yapıların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ek olarak konveyör bantları, vinçler ve ekskavatörler benzer biçimde endüstriyel makine parçalarının imalatında da kullanılırlar. Çelikler ek olarak köprü, vapur ve demiryolu vagonlarının üretiminde de kullanılmaktadır. Ek olarak basınçlı kap ve depolama tanklarının üretiminde de kullanılırlar.

s235j0
s235j0

Çelik, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve çoğu zaman yapı çeliği şeklinde kullanılır. En yaygın kullanılan yapısal çelik tiplerinden ikisi S235J0 ve S235JR’dir. Bu iki çelik türü birçok yönden benzer olsa da, aralarında maliyetlerini etkileyebilecek bazı temel farklılıklar vardır. Bu yazı, arasındaki maliyet farklarını inceleyecektir. S235J0 ve S235JR çelik.

S235J0 – S235JR çelik, inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan karbon çelikleridir. Her ikisi de alaşımsız yapı çelikleridir, şu demek oluyor ki mekanik yada güzel duyu amaçlardan ziyade yapısal amaçlar için tasarlanmıştır. İki çelik türü arasındaki temel fark, kimyasal bileşimlerindedir. S235J0, S235JR’den daha yüksek seviyede karbon ihtiva eder, bu da ona daha yüksek bir güç ve sertlik verir. Bu, S235J0’ı S235JR’den daha pahalı hale getirir.

S235J0 ve S235JR çeliğin maliyeti de malzemenin boyutuna ve şekline bağlıdır. S235J0, üretimi için daha çok araç-gereç gerektirdiğinden, daha büyük boyutlar ve şekiller söz mevzusu olduğunda çoğu zaman S235JR’den daha pahalıdır. Öte taraftan, S235JR, üretimi için daha azca araç-gereç gerektirdiğinden, daha ufak boyutlar ve şekiller söz mevzusu olduğunda çoğu zaman S235J0’dan daha ucuzdur.

Aradaki maliyet farklılıklarına ek olarak S235J0 – S235JR çelik, mekanik özelliklerinde de farklılıklar vardır. S235J0, S235JR’den daha yüksek akma dayanımına haizdir, bu da onu yüksek dayanım gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. S235JR ise S235J0’dan daha yüksek sünekliğe haizdir, bu da onu esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Netice olarak, hem S235J0 hem de S235JR çeliği inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, aralarında maliyetlerini etkileyebilecek bazı mühim farklılıklar vardır. S235J0, daha yüksek karbon içinde ne olduğu sebebiyle tipik olarak S235JR’den daha pahalıdır ve ek olarak daha büyük boyutlar ve şekiller için daha pahalıdır. S235JR, daha ufak boyutlar ve şekiller için çoğu zaman S235J0’dan daha ucuzdur. Ek olarak, S235J0, S235JR’den daha yüksek akma mukavemetine sahipken, S235JR, S235J0’dan daha yüksek sünekliğe haizdir.

S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi, her ikisi de aynı oranda karbon, silikon, manganez, fosfor ve kükürt içerdiğinden oldukca benzerdir. Sadece, iki aşama içinde bazı ufak farklılıklar vardır.

S235J0, %0,16’ya kıyasla %0,17 krom ile S235JR’den birazcık daha yüksek oranda krom ihtiva eder. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından meydana gelmektedir.

S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi de kükürt içinde ne olduğu açısından farklılık gösterir. S235J0 %0,05 kükürt içerirken S235JR %0,035 kükürt ihtiva eder. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından meydana gelmektedir.

Ek olarak S235J0, S235JR’den birazcık daha yüksek oranda manganez ihtiva eder, %1,40’a kıyasla %1,50 manganez ihtiva eder. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından meydana gelmektedir.

Genel olarak, S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi, krom, kükürt ve manganez içeriklerinde yalnızca ufak farklılıklar haricinde oldukca benzerdir. Her iki kalite de yapısal uygulamalarda kullanım için uygundur, geliştirilmiş akma dayanımı gerektiren uygulamalar için tercih edilen kalite S235JR’dir.

s235j0 mekanik
s235j0 mekanik

Çeliğin mekanik özellikleri, çeşitli uygulamalarda kullanımı için gereklidir. İnşaat sektöründe en oldukca kullanılan çeliklerden ikisi S235J0 ve S235JR’dir. Her iki çelik de, 235 MPa’lık bir akma dayanımını gösteren, 235 dereceli yapı çelikleridir. İki çelik kaliteleri bakımından benzer olsa da, mekanik özelliklerinde bazı farklılıklar vardır.

S235J0’ın çekme dayanımı 360-510 MPa, S235JR’nin çekme dayanımı ise 370-530 MPa arasındadır. S235J0’ın uzaması %17-21, S235JR’nin uzaması ise %17-23 arasındadır. S235J0’ın darbe enerjisi -20°C’de 27 Jul, S235JR’nin darbe enerjisi -20°C’de 27 Joule’dür.

S235J0’ın akma dayanımı 225-275 MPa, S235JR’nin akma dayanımı ise 215-235 MPa arasındadır. S235J0’ın Brinell sertliği 120-170 HB içinde iken S235JR’nin Brinell sertliği 130-180 HB arasındadır. S235J0’ın Charpy darbe testi -20°C’de 27-41 Joule, S235JR’nin Charpy darbe testi -20°C’de 27-40 Joule arasındadır.

Netice olarak, hem S235J0 hem de S235JR, 235 kalite yapı çelikleri olmakla beraber, mekanik özelliklerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. S235J0’ın gerilme mukavemeti, uzama, darbe enerjisi, akma mukavemeti, Brinell sertliği ve Charpy darbe testi, S235JR’den birazcık daha yüksektir.

error: Content is protected !!