Adana P265GH Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Popüler Bir Basınçlı Kap Çeliği

Adana P265GH Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Popüler Bir Basınçlı Kap Çeliği

Popüler bir basınçlı kap çeliği olan Adana P265GH’nin mekanik bileşimi tipik olarak minimum 265 MPa akma dayanımı, 410-530 MPa çekme dayanımı, %22 (boyuna) ve %20 (enine) uzama ve minimum darbe dayanımı içerir. 20°C’de 27J enerji.

Adana P265GH’nin kimyasal bileşimi genel olarak %0,20 karbon (C), %0,80-1,40 manganez (Mn), %0,40 silikon (Si), %0,025 fosfor (P), %0,025 kükürt (S)’den oluşur. ) içeriği %0,015, alüminyum (Al) içeriği %0,020, nitrojen (N) içeriği %0,012 ve krom (Cr) ve bakır (Cu) içeriğinin her biri %0,30’dan azdır.

Adana P265GH öncelikle petrol ve gaz, petrokimya, kimya ve enerji üretim sektörleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki basınçlı kaplar, kazanlar ve ısı eşanjörlerinin imalatında kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık ve basınç direnci, onu yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlı ortamlar içeren uygulamalar için uygun kılar.

Adana P265GH’yi yaygın olarak kullanan endüstriler şunları içerir:

1. Petrol ve Gaz: Petrol ve doğal gazın depolanması ve taşınması için kullanılan basınçlı kaplar ve kazanlarda, mükemmel mekanik özellikleri ve yüksek sıcaklık ve basınçlara dayanıklılığı nedeniyle sıklıkla Adana P265GH kullanılır.

2. Petrokimya: Petrokimya endüstrisinde, Adana P265GH, reaktörlerin, damıtma kolonlarının ve yüksek sıcaklık ve basınçta kimyasal prosesleri gerçekleştiren diğer ekipmanların yapımında kullanılır.

3. Kimyasal: Kimyasal işleme tesisleri, korozyon direnci ve sağlamlığı nedeniyle kimyasal reaktörler, depolama tankları ve ısı eşanjörleri gibi ekipmanların imalatında Adana P265GH’ye güvenmektedir.

4. Enerji Üretimi: Termik ve nükleer santraller de dahil olmak üzere enerji santralleri, enerji üretim süreçleriyle ilişkili yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilen buhar kazanları, basınçlı kaplar ve ısı eşanjörlerinin üretimi için Adana P265GH’yi kullanır.

error: Content is protected !!