KJELPLAKE – ?T?BAR JERN?R STÅL

Vi har vært med deg i årevis. Når vi vokser virksomheten vår dag for dag, øker vi også kvaliteten.

Vi har gjort både maskiner og utstyr og markedsinvesteringer. for hver dag som går a??m?z? vi utvider.

Vi vokser dag for dag med styrken og støtten vi får fra deg. Årlige salg Vi forbedrer stadig kvaliteten mens våre tonnasjer brettes.

Sammen, solide som stål, sterke som stål i morgen?

kjeleplater? Istanbul

Flat på lager? og de fleste av de lange produktene.

S235JR KVALITET
S235J0 KVALITET
S235J2 KVALITET


S275JR KVALITET
S275J0 KVALITET
S275J2 KVALITET

S355JR KVALITET
S355J0 KVALITET
S355J2 KVALITET

P235NH KVALITET
P235NL KVALITET
P235GH KVALITET

P265GH KVALITET
P265NL KVALITET
P265NH KVALITET

P355GH KVALITET
P355NL KVALITET
P355NH KVALITET