КОТЕЛЕР ЛИСТ – ?T?BAR IRON?R STEEL

Ние сме со вас со години. Како што го развиваме нашиот бизнис од ден на ден, го зголемуваме и нашиот квалитет.

Направивме и машини и опрема и маркетинг инвестиции. со секој изминат ден a??m?z? ние се шириме.

Ние растеме од ден на ден со силата и поддршката што ја добиваме од вас. Годишна продажба Постојано го подобруваме квалитетот додека ни се превиткуваат тонажите.

Заедно, цврсти како челик, силни како челик утре?

kazan saclar? istanbul

Стан на залиха? и повеќето од долгите производи.

S235JR КВАЛИТЕТ
S235J0 КВАЛИТЕТ
S235J2 КВАЛИТЕТ


S275JR КВАЛИТЕТ
S275J0 КВАЛИТЕТ
S275J2 КВАЛИТЕТ

КВАЛИТЕТ S355JR
S355J0 КВАЛИТЕТ
S355J2 КВАЛИТЕТ

КВАЛИТЕТ P235NH
P235NL КВАЛИТЕТ
КВАЛИТЕТ P235GH

КВАЛИТЕТ P265GH
КВАЛИТЕТ P265NL
КВАЛИТЕТ P265NH

КВАЛИТЕТ P355GH
КВАЛИТЕТ P355NL
КВАЛИТЕТ P355NH