ورق بویلر – ?T?BAR IRON?R Steel

ما سالها با شما هستیم. همانطور که روز به روز کسب و کار خود را توسعه می دهیم، کیفیت خود را نیز افزایش می دهیم.

ما هم ماشین آلات و تجهیزات و هم سرمایه گذاری بازاریابی انجام داده ایم. با گذشت هر روز a??m?z? ما در حال گسترش هستیم

ما با قدرت و حمایتی که از شما می گیریم روز به روز در حال رشد هستیم. فروش سالانه ما مدام در حال بهبود کیفیت خود هستیم در حالی که تناژهایمان در حال جمع شدن است.

با هم، محکم مثل فولاد، محکم مثل فولاد فردا؟

kazan saclar? istanbul

تخت در انبار؟ و بیشتر محصولات بلند

کیفیت S235JR
کیفیت S235J0
کیفیت S235J2


کیفیت S275JR
کیفیت S275J0
کیفیت S275J2

کیفیت S355JR
کیفیت S355J0
کیفیت S355J2

کیفیت P235NH
کیفیت P235NL
کیفیت P235GH

کیفیت P265GH
کیفیت P265NL
کیفیت P265NH

کیفیت P355GH
کیفیت P355NL
کیفیت P355NH