سیم پیچ ورق فولادی خط برش به طول

با خط برش ورق رول ما می توانیم به هر طولی که می خواهید برش دهیم. از 1500 میلی متر تا 2500 میلی متر عرض،
ما می توانیم طول ها را از 3000 میلی متر تا 15000 میلی متر برش دهیم.

?اجازه دهید؟؟؟M

اندازه بندی ویژه برای پروژه شما

ورق های کویل اندازه استاندارد ما؟ من طول مورد نظر را برش نمی دهم؟ ما می توانیم با برش لیزر، برش پلاسما و برش اکسیژن به روشی که شما می خواهید برش دهیم.

?اجازه دهید؟؟؟M

B?Z زنگ زدن