Qazan vərəqi?

p265gh keyfiyyətli polad təbəqə

Qazan vərəqi?

Qazan vərəqi?  və ya ləqəb?təzyiqli? Konteyner poladları P simvolu ilə başlayan siniflərdir. P nə deməkdir? İngiliscə "təzyiq" sözündən gəlir. Qazan vərəqi? Təzyiqlərə qarşı müqavimətlərinə görə? qazan istehsalı və ya oxşar təzyiq? Onlar bort avadanlıqlarının istehsalında istifadə edilə bilər. St 37 keyfiyyət və ya s235 qrup poladlarından fərqlər? Onlar P keyfiyyətli poladdır. P235GH keyfiyyəti, P265GH keyfiyyəti, P355GH keyfiyyəti, 16MO3 keyfiyyəti, P295GH keyfiyyəti, P355NH keyfiyyəti, P355NL1 keyfiyyəti kimi fərqlidir? Gücünə görə müxtəlif keyfiyyətlər var. Erdemir qazan saclari? öz müqəddəratını təyin?i keyfiyyət nömrələri? ilə müəyyən edilir. Erdemir Qazan Vərəqi? Nümunələr P235GH – 6335 Erdemir Keyfiyyətli P265GH – 6341 Erdemir keyfiyyətli P295GH – 6347 Erdemir keyfiyyətli P355GH – 6352 Erdemir keyfiyyətli 16MO3 – 6345 Erdemir keyfiyyətli P235TR1 – 3285 Erdemir keyfiyyəti? et bunu? 450 °C-ə qədər temperaturlara davam edə bilər.

P235GH – 6335 Erdemir Keyfiyyəti

Qazan təbəqəsi?, 6341 keyfiyyətli polad təbəqə, P235 keyfiyyətli təbəqə, P235 keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P235GH metal istanbul təbəqə, P235 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacları, təzyiq? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul, 6341 keyfiyyət Erdemir nömrəli qiymətləri?
Qazan təbəqəsi?, 6341 keyfiyyətli polad təbəqə, P235 keyfiyyətli təbəqə, P235 keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P235GH metal istanbul təbəqə, P235 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacları, təzyiq? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul, 6341 keyfiyyət Erdemir nömrəli qiymətləri?

P235GH (6335) keyfiyyətli vərəqlərinin kimyəvi analizi

Standart ekvivalent Keyfiyyət ERDEM?R Keyfiyyət No. C Si maks. mn P maks. S maks. Min götürün. N(3) maks. cr(1) maks. C(1) maks. B.C(1) maks. Nb maks. Ni(1) maks. Timax. V maks.
EN 10028-2 P235GH 6335 0,16 maks. 0,35 0,60-1,20 0,025 0.010 0.020 0.012 0.30 0.30 0.08 0.020 0.30 0.03 0.02

P235GH Keyfiyyəti qazan vərəqis? Türkiyədə istehsalını yalnız Erdemir həyata keçirir. P235GH keyfiyyətli polad təbəqələr Erdemir keyfiyyətli 6335 keyfiyyətdir. Erdemir 6335 keyfiyyətli poladların təsvirində "Yüksək temperatur və təzyiq altında istifadəyə uyğun qazan poladları" yazılıb.

P265GH – 6341 Erdemir Keyfiyyəti

Qazan vərəqi?, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, P265 keyfiyyətli vərəq, P235 keyfiyyətli vərəq, P355 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli vərəq, qazan vərəqi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacı, təzyiqli? qazan poladları
Qazan vərəqi?, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, P265 keyfiyyətli vərəq, P235 keyfiyyətli vərəq, P355 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli vərəq, qazan vərəqi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacı, təzyiqli? qazan poladları

P265GH (6341) keyfiyyətli qazan təbəqələrinin kimyəvi analizi

Standart ekvivalent Keyfiyyət ERDEM?R Keyfiyyət No. C Si maks. mn P maks. S maks. Min götürün. N(3) maks. cr(1) maks. C(1) maks. B.C(1) maks. Nb maks. Ni(1) maks. Timax. V maks.
EN 10028-2 P265GH 6341 0,20 maks. 0.40 0,80-1,40 0,025 0.010 0.020 0.012 0.30 0.30 0.08 0.020 0.30 0.03 0.02

P265GH keyfiyyətli təzyiqə davamlıdır. ERDEM?R vərəqlərin keyfiyyəti 6341-dir. Erdemir 6341 keyfiyyətli qazan sacları? istehsal diapazonu??? 4 mm-dən başlayır.

Qazan vərəqi?, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, P265 keyfiyyətli vərəq, P235 keyfiyyətli vərəq, P355 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli vərəq, qazan vərəqi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacı, təzyiqli? qazan poladları
Qazan vərəqi?, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, P265 keyfiyyətli vərəq, P235 keyfiyyətli vərəq, P355 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli vərəq, qazan vərəqi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacı, təzyiqli? qazan poladları

P295GH – 6347 Erdemir keyfiyyəti

Qazan vərəqi?, 6347 keyfiyyətli polad təbəqə, P295 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P295GH metal istanbul təbəqə, P295 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacları, təzyiq? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul
Qazan vərəqi?, 6347 keyfiyyətli polad təbəqə, P295 keyfiyyətli vərəq, P295 keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P295GH metal istanbul təbəqə, P295 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, Erdemir qazan sacları, təzyiq? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul

P295GH (6347) keyfiyyətli qazan təbəqələrinin kimyəvi analizi

Standart ekvivalent Keyfiyyət ERDEM?R Keyfiyyət No. C Si maks. mn P maks. S maks. Min götürün. N(3) maks. cr(1) maks. C(1) maks. B.C(1) maks. Nb maks. Ni(1) maks. Timax. V maks.
EN 10028-2 P295GH 6347 0,08 – 0,20 0.40 0,90-1,50 0,025 0.010 0.020 0.012 0.30 0.30 0.08 0.020 0.30 0.03 0.02

P295GH standart keyfiyyət vərəqləri Erdemir keyfiyyeti arvadı??l??? 6347-dir. 6347 keyfiyyət təzyiq müqaviməti? 6335 və 6341-dən yüksəkdir. Başqa sözlə, qazan təbəqələrinin təzyiq müqaviməti P235GH , P265GH, P295GH, P355GH ilə artır.

P355GH – 6352 Erdemir keyfiyyəti

Qazan təbəqəsi?, 6352 keyfiyyətli polad təbəqə, P355 keyfiyyətli təbəqə, P355GH keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P35GH metal istanbul təbəqə, P355 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, 6352 Erdemir qazan sacları, təzyiqli? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul
Qazan təbəqəsi?, 6352 keyfiyyətli polad təbəqə, P355 keyfiyyətli təbəqə, P355GH keyfiyyətli polad təbəqə qiyməti?, P35GH metal istanbul təbəqə, P355 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, 6352 Erdemir qazan sacları, təzyiqli? konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul

355GH (6352) Keyfiyyətli qazan təbəqələrinin kimyəvi analizi

Standart ekvivalent Keyfiyyət ERDEM?R Keyfiyyət No. C Si maks. mn P maks. S maks. Min götürün. N(3) maks. cr(1) maks. C(1) maks. B.C(1) maks. Nb maks. Ni(1) maks. Timax. V maks.
EN 10028-2 P355GH 6352 0,10 – 0,22 0,60 1.10-1.70 0,025 0.010 0.020 0.012 0.30 0.30 0.08 0.040 0.30 0.03 0.02

P355GH keyfiyyətli poladlar ERDEM?R keyfiyyətinə cavab verir. 6352 keyfiyyətdir. Erdemir 6352 keyfiyyət qazan vərəqələri? təzyiq müqavimət gücü kimi? çox yüksəkdir. Bundan əlavə, Erdemir tərəfindən istehsal olunan təzyiqə davamlıdır. Boru tikintisində istifadə olunan poladlarda tapılır.

16MO3 – 6345 Erdemir keyfiyyəti

Qazan vərəqi?, 6345 keyfiyyətli polad təbəqə, 16MO3 keyfiyyətli vərəq, 16MO3 keyfiyyətli polad təbəqə qiymət?, 16mo3 metal istanbul təbəqə, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, 6345 Erdemir qazan sacları, təzyiq konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul
Qazan vərəqi?, 6345 keyfiyyətli polad təbəqə, 16MO3 keyfiyyətli vərəq, 16MO3 keyfiyyətli polad təbəqə qiymət?, 16mo3 metal istanbul təbəqə, 16mo3 keyfiyyətli polad təbəqə, qazan təbəqəsi? qiymətləri, qazan sac firmaları, 6345 Erdemir qazan sacları, təzyiq konteyner çelikləri, polad şirkətləri? İstanbul

16MO3 (6345) keyfiyyətli qazan vərəqlərinin kimyəvi analizi

Standart Keyfiyyət ERDEM?R Keyfiyyət No. C mn P maks. S maks. Si maks. N maks. Cr maks. Cu maks. B.C Ni maks.
EN 10028-2 16Mo3 6345(bir) 0,12-0,20 0,40-0,90 0,025 0.010 0,35 0.012 0.30 0.30 0,25-0,35 0.30

16MO3 keyfiyyətli qazan poladları, yəni təzyiqə davamlıdır. polad saclar?n Erdemir keyfiyyetli mi? 6345 keyfiyyətdir.

Bu yaz? 0? d?rc edilib v? 0? qeyd edilib.
xəta: ?Məzmun qorunur?
azAzerbaijani