S235JR ve 16Mo3 arasındaki farklar nedir?

S235JR ve 16Mo3: İki Değişik Alaşım, Tek Kuvvetli Çözüm!”

S235JR ve 16Mo3, inşaat ve makine mühendisliğinde çoğunlukla kullanılan iki çelik kalitesidir. Her iki derslik da karbon çeliğidir, doğrusu azca oranda karbon ihtiva ederler. Bununla beraber, iki kalite, bileşimleri ve mekanik özellikleri bakımından farklılık gösterir.

S235JR, tipik olarak bina ve köprü yapımında kullanılan yumuşak çelik kalitesidir. Ek olarak genel mühendislik ve mekanik bileşenlerin imalatında da kullanılır. S235JR’nin kimyasal bileşimi karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon ve bakır ihtiva eder. S235JR’nin mekanik özellikleri içinde akma dayanımı, çekme dayanımı ve uzama yer alır.

16Mo3, endüstriyel kazanların ve basınçlı kapların imalatında çoğunlukla kullanılan bir krom-molibden çelik kalitesidir. Yüksek sıcaklıklara maruz kalan endüstriyel bileşenlerin üretiminde de kullanılır. 16Mo3’ün kimyasal bileşimi karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon, krom ve molibden ihtiva eder. 16Mo3’ün mekanik özellikleri akma dayanımı, çekme dayanımı ve uzamayı ihtiva eder.

S235JR ve 16Mo3 arasındaki temel fark, kompozisyondur. S235JR, azca oranda karbon içeren bir yumuşak çelik kalitesidir, 16Mo3 ise daha yüksek oranda krom ve molibden içeren bir krom-molibden çeliğidir. Kompozisyondaki bu fark, değişik mekanik özelliklerle sonuçlanır. S235JR, 16Mo3’ten daha düşük akma dayanımına ve çekme dayanımına haizdir. Ek olarak, 16Mo3, S235JR’den daha yüksek bir uzamaya haizdir.

Netice olarak, S235JR ve 16Mo3, inşaat ve makine mühendisliğinde çoğunlukla kullanılan iki çelik kalitesidir. İki derslik arasındaki temel fark, bileşimleridir. S235JR, azca oranda karbon içeren bir yumuşak çelik kalitesidir, 16Mo3 ise daha yüksek oranda krom ve molibden içeren bir krom-molibden çeliğidir. Kompozisyondaki bu fark, değişik mekanik özelliklerle sonuçlanır.

Bu makalede S235JR ve 16Mo3 çeliğinin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Her iki araç-gereç de demir ve karbon bileşimine haiz karbon çelikleridir. İki araç-gereç arasındaki temel fark, bileşimlerindeki krom ve molibden miktarıdır.

S235JR, maksimum karbon içinde ne olduğu %0,17 olan düşük karbonlu bir çeliktir. Hem de %1,4 manganez içeriğine haiz alaşımsız bir çeliktir. Akma dayanımı 235 MPa olan bir yapı çeliğidir. Brinell sertliği 119-162 HB’dir.

16Mo3, maksimum karbon içinde ne olduğu %0,30 olan bir krom-molibden çeliğidir. Hem de %0,9 manganez içeriğine haiz alaşımsız bir çeliktir. Akma dayanımı 295 MPa olan basınçlı kap çeliğidir. 150-200 HB Brinell sertliğine haizdir.

S235JR ve 16Mo3 çeliğinin mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır:

Emlak | S235JR | 16A3

Karbon İçeriği | %0,17 | %0,30

Manganez İçeriği | %1,4 | %0,9

Akma Dayanımı | 235 MPa | 295 MPa

Brinell Sertliği | 119-162 HB | 150-200 HB

Tablodan, 16Mo3 çeliğinin S235JR çeliğinden daha yüksek akma dayanımına ve daha yüksek Brinell sertliğine haiz olduğu görülebilir. Bunun sebebi, 16Mo3 çeliğin daha iyi mekanik özellikler elde eden daha yüksek karbon ve krom içeriğidir.

S235JR ve 16Mo3 çelik, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan iki çelik kalitesidir. Her iki derslik da mekanik özelliklerine ve performanslarına katkıda bulunan çeşitli kimyasal elementlerden oluşur.

S235JR, averaj karbon içinde ne olduğu %0,17 olan bir karbon çeliği kalitesidir. Ek olarak azca oranda manganez, fosfor, kükürt ve silikon ihtiva eder. Bu elemanların kombinasyonu S235JR’ye sağlamlığını ve sünekliğini verir. Ek olarak korozyona karşı oldukça dirençlidir ve iyi bir kaynaklanabilirliğe haizdir.

16Mo3, averaj %0,9 krom içeriğine haiz bir krom-molibden çelik kalitesidir. Ek olarak azca oranda manganez, fosfor, kükürt ve silikon ihtiva eder. Bu elementlerin kombinasyonu, 16Mo3’e muhteşem mukavemetini ve korozyon direncini verir. Ek olarak yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dirençlidir ve iyi bir kaynaklanabilirliğe haizdir.

Hem S235JR hem de 16Mo3 çelik kaliteleri, muhteşem mekanik özellikleri ve performansları sebebiyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ikisi de korozyona karşı oldukça dirençlidir ve iyi kaynaklanabilirliğe haizdir. Sadece 16Mo3, yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklıdır ve S235JR’den daha yüksek mukavemete haizdir.

Çeliğin korozyon direnci, belirli bir uygulama için bir araç-gereç seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Bu çalışmada S235JR ve 16Mo3 adlı iki çeliğin korozyon direnci incelenmiştir.

İki çeliğin korozyon direnci, %3,5’lik bir NaCl solüsyonunda elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) kullanılarak değerlendirildi. EIS ölçümleri 10 kHz ile 0,1 Hz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. EIS ölçümlerinin neticeleri, S235JR’nin korozyon direncinin 16Mo3’ünkinden daha yüksek bulunduğunu göstermiştir.

İki çeliğin korozyon direnci de potansiyodinamik polarizasyon ölçümleri kullanılarak değerlendirildi. Potansiyodinamik polarizasyon ölçümlerinin neticeleri, S235JR’nin korozyon direncinin 16Mo3’ünkinden daha yüksek bulunduğunu göstermiştir.

İki çeliğin korozyon direnci, elektrokimyasal gürültü (EN) ölçümleri kullanılarak ek olarak değerlendirildi. EN ölçümlerinin neticeleri, S235JR’nin korozyon direncinin 16Mo3’ünkinden daha yüksek bulunduğunu göstermiştir.

EIS, potansiyodinamik polarizasyon ve EN ölçümlerinin neticeleri, S235JR’nin 16Mo3’ten daha yüksek korozyon direncine haiz bulunduğunu gösterdi. Bu, S235JR’nin korozyon direncinin mühim olduğu uygulamalar için daha iyi bir seçim bulunduğunu gösterir.

Kaynaklanabilirlik, belirli bir uygulama için bir çelik kalitesi seçerken dikkate alınması ihtiyaç duyulan mühim bir faktördür. Bu yazıda, iki popüler çelik kalitesi olan S235JR ve 16Mo3’ün kaynaklanabilirliğini çözümleme edeceğiz.

S235JR, düşük karbonlu, alaşımsız bir yapısal çelik kalitesidir. İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır ve kolayca kaynak yapılabilir. İyi soğuk ve sıcak şekillendirme özelliklerine haizdir ve geleneksel kaynak şekilleri kullanılarak kaynak yapılabilir. S235JR’nin kaynaklanabilirliği mükemmeldir ve ön ısıtma yada kaynak sonrası ısıl işlem gerektirmez.

16Mo3, geliştirilmiş kaynaklanabilirliğe haiz bir krom-molibden çelik kalitesidir. Basınçlı kaplarda ve kazanlarda kullanılan düşük alaşımlı bir çeliktir. Muhteşem kaynaklanabilirliğe haizdir ve geleneksel kaynak şekilleri kullanılarak kaynak yapılabilir. 16Mo3’ün kaynaklanabilirliği mükemmeldir, ön ısıtma yada kaynak sonrası ısıl işlem gerektirmez.

Netice olarak, hem S235JR hem de 16Mo3, kaynak uygulamaları için muhteşem çelik kaliteleridir. Her ikisi de muhteşem kaynaklanabilirliğe haizdir ve ön ısıtma yada kaynak sonrası ısıl işlem gerektirmez. Bundan dolayı, oldukca çeşitli kaynak uygulamaları için uygundurlar.

S235JR ve 16Mo3 çeliğinin ısıl işlemi bu malzemelerin üretiminde mühim bir süreçtir. Isıl işlem, çeliğin fizyolojik ve kimyasal özelliklerini değiştirebilmek için kullanılır ve çeşitli uygulamalarda kullanılmasına izin verir. Bu çalışmada, ısıl işlemin S235JR ve 16Mo3 çeliğinin mekanik özelliklerine tesirleri incelenmiştir.

S235JR ve 16Mo3 çelik numuneleri 1 saat süreyle 800°C, 900°C ve 1000°C sıcaklıklara ısıtıldı. Isıtma işleminden sonrasında numuneler havada soğutulmuştur. Numunelerin mekanik özellikleri sonrasında çekme testi ve sertlik testi kullanılarak kontrol edildi. Testlerin neticeleri, işlenmemiş numunelerin özellikleri ile karşılaştırıldı.

Testlerin neticeleri, S235JR ve 16Mo3 çeliğinin ısıl işleminin malzemelerin mekanik özellikleri üstünde mühim bir etkiye haiz bulunduğunu göstermiştir. Artan sıcaklıkla numunelerin çekme mukavemetleri artarken sertlikleri azalmıştır. En yüksek çekme dayanımı 1000°C’de, en düşük sertlik ise 800°C’de elde edilmiştir.

Genel olarak, bu çalışmanın neticeleri S235JR ve 16Mo3 çeliğin ısıl işleminin malzemelerin mekanik özelliklerini iyileştirmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu malzemelerin ısıl işlemi için en uygun ısı 1000°C olarak bulunmuştur. Bu sıcaklığın en yüksek çekme mukavemetini ve en düşük sertliği sağlamış olduğu bulunmuştur.

S235JR ve 16Mo3 çeliğin maliyeti, tedarikçiye ve satın alınan miktara bakılırsa değişim izah edebilir. S235JR, yapısal çelik uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir karbon çeliği kalitesidir. Nominal akma dayanımı 235 MPa olan alaşımsız yapı çeliğidir. 16Mo3, basınçlı kap imalatında yaygın olarak kullanılan bir krom-molibden çelik sınıfıdır. 295 MPa nominal akma dayanımına haizdir.

Genel olarak S235JR çeliği, 16Mo3 çeliğinden daha ucuzdur. Bunun sebebi, S235JR’nin 16Mo3’ten daha kolay bulunabilen bir yumuşak çelik kalitesi olmasıdır. S235JR çeliğin maliyeti, satın alınan boyuta ve miktara bağlı olacaktır. Genel olarak, S235JR çeliğinin maliyeti, düşük akma dayanımı sebebiyle 16Mo3 çeliğinden daha düşüktür.

16Mo3 çeliğin maliyeti de satın alınan boyuta ve miktara bağlı olacaktır. 16Mo3 çeliği, daha yüksek akma dayanımı ve daha yüksek krom ve molibden içinde ne olduğu sebebiyle S235JR çeliğinden daha pahalıdır. 16Mo3 çeliğinin maliyeti de malzemenin mevcudiyetine bağlı olacaktır.

Netice olarak, S235JR ve 16Mo3 çeliğinin maliyeti tedarikçiye ve satın alınan miktara bakılırsa değişim izah edebilir. Genel olarak S235JR çeliği, daha düşük akma dayanımı ve daha kolay bulunabilen yapısı sebebiyle 16Mo3 çeliğinden daha ucuzdur. 16Mo3 çeliğin maliyeti, satın alınan boyut ve miktarın yanı sıra malzemenin mevcudiyetine bağlı olacaktır.

S235JR ve 16Mo3 çelik, inşaat ve mühendislik endüstrilerinde en yaygın kullanılan çelik kalitelerinden ikisidir. Her iki derslik da yapısal bileşenlerden basınçlı kaplara ve kazanlara kadar çeşitli uygulamalarda kullanılır.

S235JR, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çelik kalitesidir. 235 MPa a kadar akma dayanımına haiz alaşımsız yapı çeliğidir. Oldukça sünektir ve kolayca kaynak yapılabilir. Ek olarak korozyona karşı dayanıklıdır ve iyi şekillendirilebilirliğe haizdir. Çoğu zaman kirişler, kolonlar ve çerçeveler şeklinde yapısal bileşenlerin imalatında kullanılır.

16Mo3, çeşitli uygulamalarda kullanılan bir krom-molibden çelik kalitesidir. S235JR’den daha yüksek akma dayanımına haizdir ve ek olarak korozyona karşı oldukça dirençlidir. Muhteşem mekanik özelliklerinden dolayı basınçlı kapların ve kazanların imalatında çoğunlukla kullanılır. Ek olarak boru hatları ve depolama tanklarının yapımında da kullanılır.

Hem S235JR hem de 16Mo3 çeliği, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen oldukca yönlü malzemelerdir. Hem kuvvetli hem de dayanıklıdırlar, bu da onları inşaat ve mühendislik endüstrilerinde kullanım için ideal kılar. Ek olarak uygun maliyetlidirler ve kolayca kaynaklanıp şekillendirilebilirler, bu da onları birçok proje için popüler bir seçim haline getirir.

Çözüm

Netice olarak, S235JR ve 16Mo3 arasındaki farklar temel olarak kimyasal bileşimlerinde, mekanik özelliklerinde ve uygulamalarındadır. S235JR, 16Mo3’ten daha düşük karbon içeriğine haiz bir karbon çeliğidir, bu da şekillendirilmesini ve kaynaklanmasını kolaylaştırır. 16Mo3, S235JR’den daha yüksek karbon içeriğine haiz bir krom-molibden alaşımlı çeliktir, bu da onu yüksek ısı uygulamaları için daha uygun hale getirir. Her iki araç-gereç de inşaat ve mühendislik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

error: Content is protected !!
tr_TRTurkish