13CrMo4-5 Çelik Sınıfının Güvenilir Performansını Benimsiyorum

13CrMo4-5 Çelik Sınıfının Güvenilir Performansını Benimsiyorum

13CrMo4-5 Çelik Sınıfının Güvenilir Performansını Benimsiyorum

Şartname:
13CrMo4-5 kalite çelik alaşımlı özel çeliktir. Bu sınıfın bileşimi kabaca %0,08-%0,18 Karbon, %0,40-%1,00 Silikon, %0,90-%1,50 Manganez, %0,025 Fosfor, %0,020 Kükürt, %0,70-%1,10 Krom, %0,40-0,60 Molibden ve denge Demir. Bu çelik kalitesi Avrupa EN 10028-2 standardında tanımlanmıştır.

Mekanik Kompozisyon:
13CrMo4-5 çelik kalitesi, 440 ila 590 MPa arasında yüksek bir çekme dayanımına sahiptir ve oda sıcaklığında akma dayanımı 290 MPa’dır. Kalite aynı zamanda iyi bir süneklik ve düşük sıcaklıkta iyi bir tokluk özelliğine de sahiptir. Çelik -20 santigrat derecede bile iyi hizmet verir.

Kimyasal bileşim:
13CrMo4-5 çelik kalitesinin kimyasal bileşimi %0,10-%0,17 Karbon (C), %0,40-%0,70 Manganez (Mn), %0,35’e kadar Silikon (Si), %0,025’e kadar Fosfor (P), Kükürtten oluşur. (S) %0,020’ye kadar, Krom (Cr) %0,70-%1,15 ve Molibden (Mo) %0,40-%0,60.

Kullanım Alanları:
13CrMo4-5 kalite çelik, iyi mekanik özellikleri ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığın birleşimi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Öncelikle enerji santrallerinde ve kazan parçalarında, güç jeneratörlerinde, basınçlı kaplarda, kızgın yağ tanklarında, petrol ve gaz işlerinde ve korozyon ve ısı direncinin zorunlu olduğu her türlü tesis veya makinede kullanılır.

13CrMo4-5 Çelik Sınıfının Kullanıldığı Endüstriler:
Bu çelik kalitesi, fosil yakıtlı enerji santralleri, petrokimya, petrol rafinerisi, makine mühendisliği, enerji kullanımı ve ısıl işlem hizmetleri gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmış kazan parçalarının yapımının yanı sıra boru hatları, basınçlı tanklar ve kollektörlerin yapımında da yüksek bir uygulama alanına sahiptir.

error: Content is protected !!